Föltámadott a tenger

Petőfi 6.rész: [Föltámadott a tenger]: A márciusi események után Petőfit újabb csalódás éri: nem választják meg országgyűlési követnek. Hiába minden baráti szó, a költő a harctérre megy. Bem segédtisztjeként találkoznak vele utoljára, a gyászos emlékű segesvári csatatéren… (Megjegyzés): Petőfi ezt versét a március végén írta. Ezt a versét abban a reménységben irta, melyben Európa népeinek fölkelését ígérte a zsarnokságot megtestesítő “Szent Szövetség” ellen. A Föltámadott a tenger c. költeménye Petőfinek a nemzetközi szabadságharc költeményévé vált. Csupán egyetlen szó utal arra, hogy a népek közös forradalmáról beszél Petőfi, de ez félreérthetetlen. Egyetlen hasonlat visz végig a versen és ez nem más, mint a költő. Végig a tengerről és a rajta hánykodó hajóról szól. A tenger vihara mindvégig a népek föltámadó szabadságharcát, a süllyedéssel fenyegetett hajók pedig a fölül lévő zsarnokságot jelképezik, jelentik.
[hidepost=0]

[/hidepost]

E versnek romantikus vonása is vannak, bár csak részben mondható romantikusnak, mert Petőfinek e költeménye forradalmi hangulatú egyébként. A viharzó tenger hasonlatsora, a nagy indulatok éreztetése, a szélsőségek egymás mellé helyezése romantikus vonásnak tekinthetők. Ez a forradalmi romantika azonban nélkülőzi az elvágyodást, a menekülést a valóság elől. Petőfionek e költeménye valóságos forradalmi hangulatot fejez ki kicsi romantikus eszközökkel. A versben kimutatható a szüntelen fokozás. A rövid jambikus sorok, a bonyult rímelés is fokozza a költemény forradalmi és viharos hangulatát.

Leave a Reply

You must be logged in to post a comment.