A kereszt művészete

header_logo33A keresztre feszítés 1500 éve a nyugati világ művészetének központi témája, amellyel több nagyszerű festmény – és művész foglalkozott, mint bármely más témával. A kereszt művészete című film azt kutatja, hogy Krisztus szenvedéseit hogyan ábrázolták a legkorábbi időktől napjainkig, kezdve a római katakombák korai keresztényei által használt képektől a reneszánsz művészek, például Michelangelo és Raffaello dicsőséges ábrázolásaiig és a modern, merész stílusú művészekig, amilyen Munch, Chagall vagy Dali.

A keresztény és más vallások az évszázadok során rengeteg különféle keresztábrázolást hoztak létre, amelyek mindegyikének megvan a maga közismert jelentése. A keresztet jelentése alapján a téridő és égtáj jelképnek, találkozási pontnak, világtengelynek, az ellentétek egyensúlyának és az élet (Krisztus) szimbólumának tartják elsődlegesen.

Szentkereszt föltalálása a keresztfa egyik ünnepe.

Legendába hajló históriája szerint Nagy Konstantin császár édesanyja, a később szentté avatott Ilona buzgólkodására 320 szeptember 14-én ásták ki a Kálvária földjéből. Mindhárom kereszt előkerült, külön a titulus, vagyis az INRI–tábla, amelyet Pilátus az Úr keresztjére tűzetett. Nem lehetett megállapítani, hogy a három közül Krisztus melyiken lehelte ki a lelkét. Ezért Makárius jeruzsálemi püspök mindhármat hozzáérintette egy halálos beteg asszonyhoz. Az egyiktől meggyógyult. Így jelentődött ki, hogy melyik Krisztus keresztfája. A császárnő a kereszt egy részét és a szögeket fiának küldte Konstantinápolyba, a másik rész ezüst tartóba foglalva Jeruzsálemben maradt. Ezt a püspök minden nagypénteken nyilvános imádásra tette ki.

Leave a Reply

You must be logged in to post a comment.