Boldogasszony zarándokvonat

2013. május 16-án elindult négynapos útjára a budapesti Nyugati pályaudvarról a Boldogasszony zarándokvonat a pünkösdi csíksomlyói búcsúra. A csíksomlyói szentmisét Ternyák Csaba egri érsek celebrálta.

A vonat indulása előtt a zarándokokra áldást mondott Beer Miklós váci megyéspüspök. A vonaton utazott Soltész Miklós szociális és családügyért felelős államtitkár is. A zarándokvonat útvonalán, a magyar Mária-kegyhelyek egyikénél, az Arad közelében található máriaradnai kegytemplomnál szentmisén vettek részt a zarándokok. Ezután indultak tovább a Székelyföldre, ahol Gyergyószentmiklóson köszöntötték őket a vasútállomáson.

Május 18-án a pünkösdi csíksomlyói búcsún vettek részt a zarándokok, miután Csíkszeredában a kegytemplomnál felkeresték a ferencesek által évszázadok óta őrzött, a katolikus hit által csodatevőnek tekintett Boldogasszony-szobrot. Pénteken a különvonat csaknem 800 utasa felkereste Csíkszentdomokost, Márton Áron püspök szülőfaluját, Csíkkarcfalvát, ahol láthatták a középkori parasztvárat és Madéfalvát, amely az 1764-es székely felkelés leverésének emlékművéről nevezetes. Gyimesfelsőloktól csángó gimnazisták csatlakoztak a zarándoklathoz. A gyimesbükki vasútállomáson ünnepélyesen fogadták az érkezőket, akik megtekintették az egykori történelmi Magyarország határán álló 30. számú vasúti őrházat és a Rákóczi-vár romjait. A kontumáci kápolnánál Tamás József püspök celebrált szabadtéri szentmisét.

Az idei búcsút a Lukács evangéliumából származó Boldog vagy, mert hittél! jelmondattal hirdették meg a ferencesek. A csíksomlyói hegynyeregbe több százezres zarándoksereget vett részt a fogadalmi búcsún és az ünnepi szentmisén.

Csíksomlyón, az ősi Mária-kegyhelyen 1567 óta gyűlnek össze minden év pünkösd szombatján a székelyek és a csángók, hogy teljesítsék őseik fogadalmát: szentmisével köszönik meg Szűz Máriának, hogy hitük szerint megsegítette őket a protestáns János Zsigmond erdélyi fejedelem ellen vívott csatában, amelynek kimenetelétől függött, hogy megőrizhetik-e katolikus vallásukat.

Leave a Reply

You must be logged in to post a comment.