Többé/Kevésbé

A mai magyar társadalom legnagyobb lélekszámú, 6-700 000 főre becsült kisebbsége a cigányság, a 14. század óta él közöttünk. Megjelenésük kezdetétől ez a nép, bár részt vett a magyar nép mindennapi életében, munkában, szabadságért folytatott harcokban, országépítésben, a társadalom peremén, erősen marginalizálódva, gyakran jogfosztottan, esélytelenül él. A cigányok egy része az évszázadok során teljesen beolvadt a többségi társadalomba, az asszimilációs törekvések különbözı formáinak engedve elhagyta nyelvét, kultúráját. Többé-kevésbé sikeresen felvette a többség életmódját, „beilleszkedett”, polgárosodni kezdett. Fokozatosan kialakult egy igen vékony, tanult, értelmiségi réteg is. A cigányok többsége azonban nem e fenti csoportba tartozik; aluliskolázott, munkanélküli és tartós mélyszegénységben él.
[hidepost=0]

[/hidepost]

Lelki és anyagi nyomorban élt cigánylányok és asszonyok tesznek könnyes vallomást, istenarcú bizonyságot múltról, jelenről és jövőről. Anyák mondják el, hogyan menekültek drogos és alkoholista férjektől, hogy járták évekig a züllés és a lopás útját, hogy a teljes szétesés széléről hogyan jutottak el a boldog egység útjára. Beszámolójukból megtudhatjuk, hogy a lehetetlen helyzet sem reménytelen, és van út a szeretetteli élet eléréséhez.

Leave a Reply

You must be logged in to post a comment.