Hitler véresküje

Nostradamus értelmezői azon az állásponton vannak, hogy az első Antikrisztus Napóleon, a második pedig Hitler volt. De ki lesz a harmadik ?? Nostradamus 1558-as levelében arról ír Henrik francia királynak, hogy a világ nem kerülheti el a harmadik Antikrisztus feltámadását, aki csak azután fog színre lépni, miután a “németekre döntő csapást mér az egész latin faj”. Szintén ebben a levélben írja, hogy “Aztán az Antikrisztus nagy birodalma kezd terjeszkedni, ahol egykor Attila birodalma virágzott, az új Xerxész leszáll nagy és megszámlálhatatlan erőivel”. A francia mester által emlegetett Antikrisztus olyan figura, aki a világ urának és parancsolójának kiáltja ki magát, és Németország földjéről emelkedik majd egyre feljebb, s válik a hatalom egyedüli birtokosává.

Nostradamus megadja azt is, milyen fizikai kísérőijelenségei lesznek az Antikrisztus eljövetelének: “Ezt megelőzi majd egy teljes napfogyatkozás, olyan homály és sötétség lesz, mint a világ teremtése óta még soha, kivéve azt a napfogyatkozást, ami Jézus Krisztus halála és passiója után volt”. Három ilyen napfogyatkozás is szóba jöhet a csillagászatban, de szerencsére (?) pont az egyik dátum az, amit Nostradamus pontosan megadott a Próféciákban:

“Az 1999. esztendőben, annak is a hetedik hónapjában, Az égből alászáll a terror nagy királya. Megszületik általa a mongolok nagy királya. Előtte és utána vígan arat majd háborújában a halál” Egyértelmű tehát, hogy az 1999 augusztus 11-én bekövetkezett napfogyatkozásra gondolt. Egy másik előjelet is említ Nostradamus, amely így hangzik: “az 50. szélességi fokról színre lép valaki, aki megújítja majd az egész keresztény egyházat” Az 50. szélességi fokon található éppen Krakkó, ahonnan II. János Pál pápa származik !

Leave a Reply

You must be logged in to post a comment.