Pilátus Ártatlan?

Amikor Jézust eléje hurcolták, keménysége ellenére látta, hogy itt egy ártatlan emberről van szó. Ezt négyszer ki is jelentette. Pilátus megkérdezte: Te vagy a zsidók királya? Az én országom nem e világból való” – válaszolta Krisztus, de nem tagadta, hogy király. Pilátus ebből megértette, hogy nem igaz a vádlók állítása, Jézus nem tör földi hatalomra. Emellett szelídsége, tiszta tekintete is meggyőzte ártatlanságáról. Szabadulni akart a döntés felelősségétől, és elküldte Heródeshez, aki épp Jeruzsálemben tartózkodott. Heródes csodát akart látni tőle, de miután e követelése nem teljesült, beállt katonái közé, és kicsúfolva semminek állította Krisztust. Jézus egy szót sem szólt hozzá, mivel látta, hogy megkeményedett szívét már nem érintheti megtérésre hívó üzenettel.

Visszavezették Pilátushoz. Ünnep előtt, az akkori szokás szerint, szabadon engedtek egy foglyot. A helytartó a feltüzelt népnek felkínálta ezt a lehetőséget. A nép válasszon Barabás a rablógyilkos, és Jézus között! A nép kórusban üvöltötte: Barabást! Barabást! Ekkor Pilátus nagy hibát követett el: megostoroztatta Krisztust, jogtalanul. Tudjuk a korabeli leírásokból, hogy ez milyen barbár módon történt: olyan ostorral, amelynek szíjain éles csontok és fémdarabok voltak.

Addig verték a kegyetlen római katonák a cölöphöz kikötött rabot, amíg eszméletlenül össze nem rogyott. Így meggyötörve vezettette ki a nép elé a Megváltót. Pilátust, további bizonytalankodására megfenyegetik, ha elengedi Jézust, nem a császár barátja. Győz a megalkuvás – az igazság és a meggyőződés helyett -, és kiszolgáltatja vádolóinak Jézust. Az igazságot ma is sokan feláldozzák… Hiába mosta meg Pilátus kezeit, és mondta: – “Ártatlan vagyok ennek az igaz embernek a vérétől”, ez nem sokat segíthet. Erkölcsi vétséget nem lehet vízzel lemosni.

Lassú internet, illetve nagyobb videónál előfordulhat, hogy a videóra másodpercet (esetleg egy kicsivel többet) is várnod kell, indítás után!..

Leave a Reply

You must be logged in to post a comment.