Agyunk csodája

life(Az emberi test 05.) Az emberi test legismeretlenebb és legrejtelmesebb területe az értelem központja: az agyvelő. Hogy miért? Illusztrálásul egy csodálatos eset, melyet még máig sem sikerült az orvostudománynak megfejteni. A Rocky Mountains egyik kőbányájában történt. Sziklarepesztésnél az egyik vigyázatlan munkás vasrudja olyan erővel pattant neki a másik munkás arcának, hogy a szem alatt fúródott be és a szerencsétlen munkás fejetetején jött ki. A vasrúd 115 cm. hosszú, 4 cm. vastag ás 13 font súlyú volt, egyik végén kissé kihegyezett. A szerencsétlenül járt munkás összerogyott. Mindenki azt hitte, hogy szörnyethalt, hiszen a vasrúd a szó szoros értelmében keresztülszúrta az agyvelejét.

Milyen nagy volt azonban a meglepetés, amikor a halottnak hitt munkás pár pillanat múlva felkelt, átfúrt agyvelővel saját lábán elment az orvoshoz, elmesélte, hogyan történt a szerencsétlenség és néhány heti ápolás után fel is gyógyult. 12 esztendeig élt még ezután, mindössze jellemében és szokásaiban állott be pár apró változás. Szinte hihetetlen eset, az ember hajlamos arra, hogy kacsának higyje, annyira valószínűtlen. Hogy mégis megtörtént dolog, azért az orvostudomány vállal felelősséget. A legkomolyabb tudomány, az agyvelőkutatás, mely ezt a hihetetlen esetet az orvostudomány történetébe corwbar-case néven jegyezte fel. Ilyen rejtelmes gépezet a mi agyunk, az értelem és az idegek központja. Jórészt még ma is felkutatatlan terület, a legismeretlenebb szervünk az agyvelő. Tulajdonképpen nem tudjuk, hogyan keletkezik agyunkban a gondolat, nem tudjuk, mi történik agyvelőnkben, mikor gondolkozunk, mi az oka annak, hogy egyik ember zseniális, a másik ember bárgyú, a harmadik ember gonosztevő.

Lassú internet, illetve nagyobb videónál előfordulhat, hogy a videóra másodpercet (esetleg egy kicsivel többet) is várnod kell, indítás után!..

Leave a Reply

You must be logged in to post a comment.