A Kodály-módszer

napl_[Büszkeségeink a Hungarikumok]: Kodály Zoltán a magyar nevelés, ezen belül a zenei nevelés legnagyobb egyénisége. A közismerten Kodály-módszerként elterjedt zenei nevelés elsősorban nem a szolmizációval azonos, bár kétségtelen hogy a módszernek szerves része. Kodály Zoltán egy zenei nevelő, aki egy egész népet akart a zenei műveletlenségből felemelni. Tervét több alappillérre rakta le. Ennek legfontosabb része az általános iskolai ének oktatás, a kórusmozgalom. Második legfontosabb része a hangszeres zenetanítás módszeres felépítése, az alsó foktól egészen a felső fokig. Koncepciója szerint a zenei nevelésben az éneklés a vezető szerep, ezen keresztül lehet leghamarabb eljutni a zene megértéséhez.

A magyar zenei társadalom Bartók Béla és Kodály Zoltán felismerésében nagyon műveletlen volt, nem ismerte a magyar népzenét, és összetévesztette az úgynevezett cigányzenével. A cigányzene valóban tartalmaz magyar népzenei vonásokat, de felhígult úgy zenei anyagában, mint szövegében. Ezzel együtt a magyaros cigányzene képvisel értékeket, különösen nagy szerepe volt a 19. században a magyar nemzeti érzés fenntartásában. A magyar társadalom nem ismerte az igazi népzenét, a parasztzenét, melyet Bartók és Kodály népdalgyűjtő útjai tettek közismertté. Az igazi ősi magyar népzene legalább olyan értéket képvisel, mint a magyar nyelvi töredékek, megismerésükkel közelebb jutunk a magyar történelemhez, a magyar társadalmi mozgások megértéséhez.

Kodály volt az első, aki ráébredt az akkori magyar zenei nevelés alacsony színvonalára. Úgy gondolta, elsősorban a tanítók hozzáállásán kell változtatni. Megdöbbentette, hogy a jövendőbeli pedagógusok mennyire nincsenek tisztában az értékes és értéktelen közti különbséggel. Elméletének lényege, hogy a gyermek az óvodától kezdve naponta találkozzon az énekléssel, hiszen a napi éneklés ugyanolyan fontos a léleknek, mint a napi torna a testnek. Kodály célja, hogy felnőve ne csak jó előadó, hanem jó zeneértő is váljék a gyermekből, azaz képes legyen különbséget tenni az értékes és értéktelen zene között. Meggyőződése volt, hogy mindennek érdekében tömegeket kell megmozgatni, aminek legjobb módja a karéneklés, a gyermekkórusok kialakítása. Nem véletlen, hogy Kodály annyi kiváló kórusművet írt játék- és gyermekdalokra.

Lassú internet, illetve nagyobb videónál előfordulhat, hogy a videóra másodpercet (esetleg egy kicsivel többet) is várnod kell, indítás után!..

Leave a Reply

You must be logged in to post a comment.