Jézus születése

jeJézus Krisztus születésének pontos dátuma nem ismert. Meghatározásához az evangéliumokra támaszkodhatunk, melyek ismertebb eseményekhez, uralkodókhoz kötik születésének idejét. A különböző apostoli beszámolók nyomán azonban számos keresztény hitvita alakult ki az idők folyamán. Máté evangéliumában, Jézus, Heródes király idején született, aki a jól ismert bibliai történet szerint elrendelte a két év alatti kisgyermekek lemészárlását. A zsidó történetíró és hadvezér Iosephus Flavius Kr. e. 4-re teszi Heródes halálát, mely előtt nem sokkal holdfogyatkozás volt, ennek alapján valószínűsíti, hogy Jézus Kr. e. 6-ban született. Lukács evangéliuma alapján azonban egy másik dátum is szóba jöhet, hiszen az ő beszámolójában a szíriai Cirénius helytartósága alatt tartott népszámlálás idejére tehető Jézus születése. Iosephus Flavius szerint a népszámlálás Kr. u. 6-ban történhetett.

Lukács evangéliuma alapján azonban egy másik dátum is szóba jöhet, hiszen az ő beszámolójában a szíriai Cirénius helytartósága alatt tartott népszámlálás idejére tehető Jézus születése. Iosephus Flavius szerint a népszámlálás Kr. u. 6-ban történhetett. A modern csillagászat adatai szerint Kr. e. 6-ban hetven napig volt látható az égbolton a Halley-üstökös, melyet néhányan a Máté evangéliumában említett – napkeleti bölcsek iránymutatójával – a betlehemi csillaggal azonosítanak.

Az idők során több dátumot is Jézus Krisztus születésnapjaként ünnepeltek meg. Egyes elméletek szerint december 20-án született, de vannak, akik április 18-19-re, ill. november 25-re teszik ezt a dátumot, más elméletek szerint pedig Vízkeresztkor, azaz január 6-án látta meg a napvilágot. A katolikus egyház a IV. század előtt kezdte el megünnepelni Isten fiának, Jézus Krisztusnak a születésnapját. Kezdetben, a január 6-án tartott ünnepi lakoma az istenség láthatóvá válását ünnepelte és Epifániának hívták, de nevezik Vízkeresztségnek is, mely a Szentlélek galamb formájában való leereszkedését szimbolizálja Jézus megkeresztelésekor.

Lassú internet, illetve nagyobb videónál előfordulhat, hogy a videóra másodpercet (esetleg egy kicsivel többet) is várnod kell, indítás után!..

Leave a Reply

You must be logged in to post a comment.