Izrael vs. Palesztina

free-darkAz izraeli-palesztin konfliktus bemutatása, úgy ahogy azt soha nem látjuk a televíziókban, azaz a palesztinok szemszögéből. A filmben számos Izraeli is megszólal a palesztinok ügye mellett és ezen felül más neves személyek is elmondják véleményüket a problémáról. A film végigveszi az utóbbi egy évszázad eseményeit, amik a jelenlegi helyzetet eredményezték, igaz csak nagy vonalakban. A film igyekszik a palesztinok minden problémájára kitérni, amik ismerete nélkül lehetetlen objektívan megítélni a szituációt… Az arab-izraeli konfliktus hivatalos kezdete 1948-ra, Izrael, a független zsidó állam létrejöttének évére tehető, habár kisebb összetűzések már azt megelőzően is lezajlottak a palesztinai brit mandátumterület zsidó és arab közösségei között. A Nemzetek Szövetségében már az első világháborút követően felmerült egy önálló zsidó állam megteremtésének a gondolata Palesztinában, a terület megosztására azonban 1947-ben került csak sor.

Az Egyesült Nemzetek Szervezete Biztonsági Tanácsának 181-es számú határozata értelmében, a volt brit mandátumterület felosztásra került egy arab (palesztin) és egy zsidó állam között. A határozat értelmében a multietnikus Jeruzsálem és környezete nemzetközi fennhatóság alá került volna. A britek, mint gyarmati hatalom által is érvényesíteni próbált döntés egyre nagyobb méretű gerilla háborút eredményezett arab és zsidó szervezetek részéről egyaránt. A britek és az ENSZ kudarca végül a brit csapatok kivonulásához és a határozat arab elutasítása miatt az 1948-as arab-izraeli, a zsidók által Függetlenségi Háborúnak nevezett fegyveres konfliktushoz vezetett. Az 1947 november 29.-én megtartott szavazást követően szinte azonnal kitörtek az ellenségeskedések. Az első komolyabb harcok az 1947-es jeruzsálemi arab felkelésben bontakoztak ki. A zsidókat ért támadásokra válaszul az Irgun nevű izraeli szervezet is arab civileket kezdett támadni.

Az arab-izraeli konfliktust máig bezárólag hat nagyobb háború és a köztük zajló – napjainkig tartó folyamatos ellenségeskedés alkotja. Az első háború arabok és zsidók között 1948. május 14-én tört ki. A háború előzeteseként lezajlott az 1947-48-as palesztinai polgárháborúnak nevezett konfliktus. A sorozatos összetűzések 1948 januárjának a végére már kétezer halottat és több mint négyezer sebesültet követeltek.

Lassú internet, illetve nagyobb videónál előfordulhat, hogy a videóra másodpercet (esetleg egy kicsivel többet) is várnod kell, indítás után!..

Leave a Reply

You must be logged in to post a comment.