Sosemvolt háború

[A II. Világháború Története 3.]: A háború okai szerteágazóak. Egyrészt visszavezethetők az első világháborút lezáró versailles-i békéig, amely Németországnak több mint előnytelen feltételeket szabott. Íme néhány a feltételek közül: 33 millió dollár jóvátétel, a német hadsereg 100.000 főre korlátozása, megtiltották a páncélautók, harckocsik, tengeralattjárók, repülőgépek és mérges gázok gyártását. A Rajnától keletre eső 50 km széles sávot demilitarizált övezetté nyilvánították. Elzász, Lotaringia, Saar-vidék, Nyugat-Poroszország, Poznań (Posen), Felső-Szilézia, Danzig (Gdańsk) területét pedig elcsatolták Németországtól. A háború előzményeihez tartozik a nagy gazdasági világválság, amely hozzájárul Hitler és a nemzetiszocialista párt hatalomra jutásához Németországban (1933). Hitler hamar magáénak mondhatta a “Führer” címet, egészen pontosan 1934-től.

Külpolitikájának deklarált célja volt a németek lakta területek egyesítése, illetve a keleti irányú területszerzés. Így aztán nem volt meglepő lépés mikor 1935-ben felmondta a békeszerződés által előírt katonai korlátozásokat, és gyors fegyverkezésbe kezdett. Később 1936. március 17-én a német csapatok felrúgva a locarnói egyezményt bevonultak a Rajna-vidékére (amely addig egy demilitarizált terület volt).

A háború közvetlen előzményei közé tartozik többek között a Csehszlovákiai zavargás (cseh náci ellentét). Később válságállapot alakult ki melynek folyományaként a szudétanémet részt Németországhoz csatolták, Csehszlovákia “maradék” része pedig Cseh-Morva Protektorátusként vált a birodalom részévé. 1939. március 14-én kikiáltotta a szlovák állam megalakulását. Ezután Hitler és Chamberlain deklarációt írt alá (1939. március 14-én), miszerint nem háborúznak egymás ellen.

Ezt követte szintén ebben a hónapban a Lengyelországnak ígért garancia angol és francia részről (ennek oka: érezhető volt a Danzig körüli konfliktus, 1938 októberében a németek fölszólították a lengyeleket, hogy adják vissza Danzigot, mert a korridoron keresztül vasutat akarnak építeni). 1939. május 22-én megtörténik Berlinben az “Acélpaktum” aláírása. Az aláíró felek német részről Ribbentrop, olasz részről pedig Ciano volt. (A szerződés kölcsönös segítségnyújtást és a felek beleegyezése nélküli békekötés megtiltását tartalmazta.) Augusztus 3-án újabb paktum kerül aláírásra. A szovjet aláíró fél Molotov volt, így ezt szokás nevezni Molotov-Ribbentrop-paktumnak.

Lassú internet, illetve nagyobb videónál előfordulhat, hogy a videóra másodpercet (esetleg egy kicsivel többet) is várnod kell, indítás után!..

Leave a Reply

You must be logged in to post a comment.