A jobbik részt választani

Júl 21, 2013 by

A jobbik részt választani

Abban az időben: Jézus és tanítványai betértek az egyik faluba. Egy Márta nevű asszony befogadta őt házába. Ennek nővére, Mária odaült az Úr lábához, és hallgatta szavait.
Márta meg sürgött-forgott a sok házi dologban. Egyszer csak megállt: „Uram – méltatlankodott –, nem törődöl vele, hogy nővérem egyedül hagy szolgálni? Szólj neki, hogy segítsen nekem.”
Az Úr azonban így válaszolt: „Márta, Márta, te sok mindennel törődöl, és téged sok minden nyugtalanít, pedig csak egy a szükséges. Mária a jobbik részt választotta. Nem is veszíti el soha.” (Lk 10,38-42)

Máriát és Mártát ennek ellenére Jézus egyformán szerette. Ők is szeretettel fordultak Jézus felé, de mikor Márta a maga módján akarta megmutatni kedvességét és szeretetét, akkor Jézus mégis Mária gondos hallgatását ítélte jobbnak, akinek volt bátorsága lázadni a kor szokásai ellen, nem a konyhában serénykedett, hanem Jézus lábához ült, mivel úgy érezte szellemi táplálékra van szüksége, amit egyedül Jézustól kaphat meg. Márta szolgálata a mulandó dolgokkal, az ételkészítéssel összefüggő szolgálatban bontakozott ki, minek következtében – bármennyire is törekedett a maga gondoskodó módján az Úrért tenni, így közel kerülni Hozzá – mégis a Jézushoz fűződő lelki kapcsolata lazult meg.

A történet mai nyelvre lefordított üzenete: Állandó rohanásaink közepette is kell időt szakítanunk arra, hogy Mária példáját követve leüljünk néha Jézus lábaihoz.

Nekünk, mai Mártáknak is rá kell ébrednünk arra, hogy bár fontos dolog a főzés, mégis elsőbbséget kell, hogy élvezzenek az Isten és embertársaink felé megnyilvánuló irgalmas cselekedetek. Ugyanis a mások érzelmi szükségleteire történő őszinte odafigyelés többet jelent néha az arra éhezőnek, mint a leggondosabb módon elkészített és szeretettel felkínált étel.
kezek

Related Posts

Share This

Leave a Comment

You must be logged in to post a comment.