Őrizkedjetek…

aug 4, 2013 by

Őrizkedjetek…

… minden kapzsiságtól. Valaki megszólította a tömegből: Mester! Mondd testvéremnek, hogy ossza meg velem az örökséget! Ő azt felelte neki: Ember! Ki tett engem bíróvá vagy végrehajtóvá közöttetek? Aztán így szólt hozzájuk: Vigyázzatok és őrizkedjetek minden kapzsiságtól, mert nem a vagyonban való bővelkedéstől függ az ember élete. Példabeszédet is mondott nekik: Egy gazdag embernek a földje bőséges termést hozott. Akkor így gondolkozott magában: Mit tegyek? Nincs hová gyűjtsem a termésemet.’ Majd azt mondta: Ezt fogom tenni: Lebontom magtáraimat, nagyobbakat építek, és oda gyűjtöm minden termésemet és vagyonomat. Azután azt mondom lelkemnek: Én lelkem! Van sok javad, sok esztendőre eltéve; nyugodjál, egyél, igyál, élvezd az életet! Isten azonban így szólt hozzá: Esztelen! Még az éjjel számon kérik tőled lelkedet. Kié lesz mindaz, amit szereztél? Így jár az, aki kincset gyűjt magának, és nem az Istenben gazdag.(Lk. 12,13-21)

Mi ad értelmet az ember életének? Melyek valójában az igazi értékek?

Évezredekkel ezelőtt is értékes dolognak számított a tudás, mely akkoriban inkább a bölcsességet jelentette. Valóban szükséges a tudás, azonban az igazi értelmét nem ez adja életünknek, hiszen „… a tudós és a balga egyformán meghal.”

A munkában is örömünket lelhetjük, mely bizonyos fokig szükséges részét képezi életünknek.

Elgondolkodtál már azon kié lesz annak eredménye? Bármikor közbeszólhat egy természeti katasztrófa vagy egy olyan nem várt esemény, melynek következtében mindened, amihez annyira ragaszkodtál, pillanatok alatt semmivé lesz, kacattá válik, ami azután már senkinek sem kell. Most pedig még adhatnád, szétoszthatnád. Nézz körül, milyen sok a nélkülöző, szükséget szenvedő ember körülötted.

Próbáld Isten szemével nézni az életedet és tedd fel magadnak a kérdést: Képes lennék-e még több áldozatot vállalni, ha elölről kezdhetnék mindent, tehát felvállalnám-e az önzés helyett a szeretetet?

Isten szeretetének egyik legfőbb megnyilvánulása irányunkban az irgalom. Ahogy saját életünkben megtapasztalhatjuk Isten irántunk való szeretetét, próbáljunk ebből erőt merítve az irgalmasság készségével segíteni a szükséget szenvedőkön, mégpedig nemcsak a felebarátainkon, hanem a nekünk esetleg ártani akarókon is. Irgalmas szeretettel ugyanis még az ellenségeinken is úrrá lehetünk. 

Bizony elmondhatjuk magunkról, hogy néha szellemi vakságban élünk és nem mindig vesszük észre a szükséget szenvedőt, hajlamosak vagyunk inkább saját céljainkat szem előtt tartva „gyűjtögető életmódot” folytatni. Kérjük az Urat, nyissa fel szemünket, adjon kellő alázatot és iránta való engedelmességet, hogy tervei megvalósítóivá lehessünk ebben az olykor zűrzavarosnak tűnő világban, miáltal magunk is boldogabbá válhatunk. 
Könyörületes szeretet

Related Posts

Share This

Leave a Comment

You must be logged in to post a comment.