Egy egyszerű, hatékony gyógymód

Már 8, 2012 by

Egy egyszerű, hatékony gyógymód

A betegség, kiváltképpen a lepra Jézus idejében Isten csapásának számított, mivel nem ismertek rá megfelelő gyógymódot. Így azután leprásnak lenni azt jelentette, hogy valaki élő halottként – a közösségtől elkülönülten –  volt kénytelen tengetni az életét. A betegséget általában Isten büntetésével hozták kapcsolatba, miszerint, a bűnös magára vonta az Úr ítéletét. A lepra az egész embert megsebző bűn jelképe lett. A leprás tehát kétszeresen szenvedett, nemcsak testi gyötrelmeket élt át, de lelke is gyógyításra szorult.

Jézus meggyógyítja a leprást, melyről Márk evangéliumában olvashatunk. A párbeszéd szerint, mely Jézus és a beteg ember között folyt, a leprás hitvallása képezte, aki hitt Jézus hatalmában, gyógyító erejében.

A mai kor embere felé is számtalanszor nyújtja a kezét, azért, hogy megérinthessen bennünket. Fel kell ismernünk a kinyújtott kezeket, azoknak a kezét is, akik segítségre szorulnak, s bár kimondani gyengék, de várják a segítséget.
Ma már sok betegség gyógyítható, csak sajnos nincs elég kéz a gyógyításra és elegendő szív a felismerésre. Kevesen vannak, akiknek szíve megesik a bajban lévőkön.

Egy szívhez szóló történet a betegségről és annak gyógymódjáról:

Elterjedt a világon egy szokatlan kór. Akik megbetegedtek, azoknak a szíve egyre kisebb lett, erejük csökkent, vidámságuk alábbhagyott. Az orvosok tanácstalanok voltak. Rengeteg orvosságot írtak fel, de semmi nem használt. Még szívátültetést is alkalmaztak.
Néhány nappal a műtét után azonban már az új szív is kezdett összezsugorodni. Tehetetlen félelem fogta el az embereket. A betegség egyre csak terjedt, a kórházak szinte az utolsó ágyig megteltek. Rövid idő múlva,  csaknem az egész világ népe már az ágyat nyomta és az elmúlást várta.

Egyetlen egy embert nem ragadott el a furcsa kór, egy idős embert, akinek az átlagosnál nagyobb, szép és egészséges szíve volt. Ez az egészséges szívű ember gyógyításba fogott, elkezdte a maga egyszerű módján embertársait ápolni. Ennek során feltűnt neki az, hogyha megfogta a beteg kezét és rámosolygott, annak szíve azonnal egészségesen kezdett dobogni, növekedésnek indult. Amint elengedte, a folyamat megszűnt. Gyógyítónk rájött arra, hogy a szokatlan betegség oka a szeretet hiánya volt.
Betegtől betegig járva folytatta tehát fáradhatatlanul a munkát. Fogta a kezüket és mosolygott. Amikor a beteg szíve kellően megerősödött, már a beteg is képessé vált a gyógyításra. Az új gyógymód gyorsan elterjedt az egész világon. Világszerte megszaporodtak a nagyszívű emberek. Mindenkit gyógykezeltek és a szívek nőttek, egyre nőttek. Elég volt megfogni a kezet és a betegre mosolyogni.
Kedves Olvasó! Jézus élete példájával mutatta, élte meg a szeretetet. Nem tett különbséget ember és ember között, személyválogatás nélkül gyógyította a rászorulót. Legyen számunkra az Ő élete példa, hogy mások javán munkálkodva munkatársai tudjunk lenni ebben a hatalmas munkában.

Related Posts

Share This

Leave a Comment

You must be logged in to post a comment.