Szentírás vasárnapja

Sze 29, 2013 by

Szentírás vasárnapja

A Szentírás az a könyv, amely a legnagyobb hatással volt az emberiség történelmére. Az a könyv, melyből évszázadok óta Isten igéje szól hozzánk. A Könyv, melyet a legtöbbször és legtöbb példányban nyomtattak ki. Bár a Szentírást az egyház mindig is kiemelten tisztelte, mégis csak a II. Vatikáni Zsinat rendelkezései szenteltek neki külön ünnepet. A zsinat alkalmával történt először, hogy a világ püspökei a Szent Péter-bazilikában a főhelyre tették és a tanácskozások középpontjába állították a Bibliát. Az 1962–65 között tartott zsinaton a főpapok testülete Dei Verbum címmel új szellemű határozatot fogadott el a Bibliáról, amely többek között arra szólítja fel a katolikusokat, hogy rendszeresen olvassák a Szentírást.

A szentírásvasárnap megtartását a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia az elsők között rendelte el a világon. Kezdetben nagyböjt egyik vasárnapján ülték meg az ünnepet, később azonban áthelyezték Szent Jeromosnak, a Biblia védőszentjének az ünnepéhez legközelebb eső vasárnapra. Ezen a napon a templomokban kiemelt helyre teszik a Bibliát és hálát adnak Istennek azért, hogy igéje által megismerhetik tetteit és szándékát, az erkölcsi értékeket és alapelveket, eligazítást és erőt meríthetnek belőle.

Legyen számukra is mindennapi életük isteni tápláléka. Szenteljünk nagyobb figyelmet olvasásának, hiszen általa irányt kap életünk. Ha szavait lelkünkbe fogadjuk, elősegíti annak formálódását és arra indít, hogy életre váltsuk Isten üzenetét a mindennapjainkban is.  
A könyvek Könyve

Related Posts

Share This

Leave a Comment

You must be logged in to post a comment.