Állandó készenlétben

okt 7, 2013 by

Állandó készenlétben

Abban az időben: Az apostolok kérték az Urat: ,,Növeld bennünk a hitet.” Az Úr így válaszolt: ,,Ha csak akkora hitetek lesz is, mint a mustármag, s azt mondjátok ennek a szederfának: Szakadj ki tövestől és verj gyökeret a tengerben, engedelmeskedik nektek. Melyiktek mondja béresének vagy bojtárjának, amikor a mezőről hazajön: »Gyere ide tüstént és ülj asztalhoz.« Nem ezt mondja-e inkább: »Készíts nekem vacsorát, övezd fel magadat és szolgálj ki, amíg eszem és iszom! Aztán majd ehetsz és ihatsz te is?« S talán megköszöni a szolgának, hogy teljesítette parancsait? Így ti is, amikor megteszitek, amit parancsoltak nektek, mondjátok: haszontalan szolgák vagyunk, hiszen csak kötelességünket teljesítettük.”

 Hányszor adódik úgy életünk során, hogy az Úr nélkül hozunk döntéseket. Olykor azért vádaskodunk, mivel úgy érezzük, talán meghallgatásra sem találnak Nála imáink, és bár elmondásunk szerint hiszünk Benne, mégis a saját elgondolásaink szerint cselekszünk, megyünk a saját fejünk után. A hívő ember soha nem hagyhatja ki Jézust élete egyetlen mozzanatából sem, és nem hozhat döntéseket nélküle.

Isten előtt értéket képviselő célokat csak Vele tűzhetünk magunk elé. Nélküle minden célunk mulandó lesz.  Örömeinket és szenvedéseinket egyaránt Vele kell intéznünk a magunk csendességében. Tetteinknek is napról napra Róla kell tanúskodni, hiszen Isten nem kéri a kezünket a szívünk nélkül. Ha igazán az övéi vagyunk, megmutatja magát rajtunk keresztül, melyről felismerhetnek bennünket a céltalanul bolyongók. Nem szabad azonban, hogy a „hitünkből” fakadóan elbizakodottá váljunk. Mindannyiunknak át kell gondolnia, hogy amit a saját életében hitként él meg, megfelel-e annak, amiről Jézus tanított. Óriási feladat és kihívás számunkra, hogy életünket példaértékűen éljük. Feladatunk, hogy szerényen, minden erőnkkel és lelkesen kell végezzük a dolgunkat. A többit pedig bízzuk Istenre!

„Krisztus lelket átható erő. Aki azt mondja, hogy aki  Őbenne marad – azon meg kell látszania, hogy ezzel az erővel van összeköttetésben.”
keresztény közösség

Related Posts

Share This

Leave a Comment

You must be logged in to post a comment.