Missziós Vasárnap

okt 20, 2013 by

Missziós Vasárnap

 „A Világmisszió Napjának megünneplése segítsen minden keresztényt annak felismerésére, hogy nemcsak befogadói, de hirdetői is vagyunk Isten szavának.” (Ferenc pápa)

A világmisszió megünneplését – 1926-ban vezették be. A Hitterjesztés Művének kezdeményezésére október lett a világmisszió hónapja, a hónap utolsó előtti vasárnapja pedig II. János Pál pápa rendeletére a világmisszió vasárnapja, amely minden keresztény közösség és egyén számára felhívás az evangéliumról való tanúságtételre.

Szent Márk evangéliumában ezt olvashatjuk: „Menjetek el az egész világra, és hirdessétek az evangéliumot minden teremtménynek”(Mk 16, 15). Szent Máté evangéliuma pedig azzal fejeződik be, hogy: „Jézus odalépett hozzájuk, és így szólt: „Én kaptam minden hatalmat égen és földön. Menjetek tehát, tegyétek tanítványommá mind a népeket! Kereszteljétek meg őket az Atya és a Fiú és a Szentlélek nevére, és tanítsátok meg őket mindannak a megtartására, amit parancsoltam nektek. S én veletek vagyok mindennap, a világ végéig” (Mt 28,18-20).

Az apostolok a misszió fontosságának tudatát megpróbálták a tanítványok szívébe is belevésni Komolyan vették a missziós parancsot, s vállalva minden fáradságot és áldozatot, életüket sem kímélve, hirdették az evangéliumot minden népnek, ahová csak eljutottak. Pál apostol szintén, aki megtérése után az egész életét a missziónak szentelte, és szó szerint az akkori ismert világ határáig jutott el. Ferenc pápa mondta, hogy „az Úr minden nap hív, hogy kövessük őt bátran és hűséggel. Ő hatalmas ajándékká tett bennünket, amikor tanítványul választott, és amikor arra küld minket, hogy örömmel hirdessük Őt, a Feltámadottat. Azonban azt kéri tőlünk, hogy ezt szóval és mindennapi életünk tanúságával tegyük… mert az ember nem hirdetheti Jézus örömhírét élete kézzelfogható tanúsága nélkül” – mondja a Szentatya, majd hozzáteszi – „azoknak, akik hallgatnak és figyelnek bennünket, tetteinkben is meg kell látniuk Istennek azt a dicsőítését, amit ajkunkról hallanak”.
Missziós-vasárnap-2013

Related Posts

Share This

Leave a Comment

You must be logged in to post a comment.