Alázatos szívvel

okt 27, 2013 by

Alázatos szívvel

Abban az időben: Az elbizakodottaknak, akik magukat igaznak tartották, másokat pedig megvetettek, Jézus ezt a példabeszédet mondta:

„Két ember fölment a templomba imádkozni, az egyik farizeus volt, a másik vámos.A farizeus megállt, és így imádkozott magában: »Istenem, hálát adok neked, hogy nem vagyok olyan, mint a többi ember, rabló, igazságtalan, házasságtörő, mint ez a vámos is. Kétszer böjtölök hetenként, és tizedet adok mindenből, amim van.« A vámos pedig távolabb állt meg, és a szemét sem merte az égre emelni, hanem a mellét verve így szólt: »Istenem, légy irgalmas nekem űnösnek.« Mondom   nektek,   hogy   ez   megigazultan   ment   haza,   amaz   viszont   nem.   Mert mindazt,   aki   magát   felmagasztalja,   megalázzák,   aki   pedig   megalázza   magát,   azt felmagasztalják.” (Lk 18,9-14)

Alázatos szívvel  

A bűnei miatt bánkódó, terheit cipelő vámszedő és kora egyházi vezetője, a farizeus imáját halljuk az evangéliumból. A farizeus ugyan naponta olvassa az Igét, imájából mégsem tűnik ki egy csipetnyi alázat sem. Imája így hangzik: „Isten, hálát adok neked, hogy nem vagyok olyan, mint a többi ember: rabló, gonosz, parázna, vagy mint ez a vámszedő is. Böjtölök kétszer egy héten, tizedet adok mindenből, amit szerzek”. Mindebből nem az Isten iránti tisztelet cseng ki, hiszen nagyra törő, önmagát, az magát oly sokra tartó embert helyezi előtérbe, aki érzése szerint nem olyan, mint a környezetében élő kortársai. Nem hálát ad, hanem büszkélkedik önmagával. Ez a minden őszinteséget nélkülöző, büszkeséggel kifejezett ima nem tetsző az Úrnak. Az őszinte szívvel elmondott hálaadás lenne az, ami kedves lenne számára.  

 Ezzel szemben a vámszedő nem emleget fel imájában semmiféle jócselekedetet vagy bármi mást, mégis azt tartja az Úr, hogy az ő bűne kisebb a farizeusénál, ugyanis ez az ember képes megalázkodni, nem becsüli túl önmagát. Alázatos viselkedése hozzásegíti ahhoz, hogy megtanulja helyén kezelni magát, az alázatos szívvel elmondott imája „mozgásba lendíti” Isten felé. Cselekedeteiért nem büszkeség, hanem a hála tölti el a szívét. 

(Joyce Meyer napjaink legismertebb női igehirdetője az egész világon. Tanításai a bibliai igazságok gyakorlati megéléséről, alkalmazásáról szólnak. )
alázatosság

Related Posts

Share This

Leave a Comment

You must be logged in to post a comment.