Krisztus Király vasárnapja

nov 24, 2013 by

Krisztus Király vasárnapja

Abban az időben: Mikor Jézust keresztre feszítették, a nép bámészkodott, a főtanács tagjai pedig gúnyolódtak: ,,Másokat megszabadított – mondták –, most szabadítsa meg önmagát, ha ő a Messiás, az Isten választottja.”     Gúnyt űztek belőle a katonák is, odamentek és ecettel kínálták: ,,Ha te vagy a zsidók királya, szabadítsd meg magadat!” – mondták. 

 Felirat is volt a feje fölött: Ez a zsidók királya.

 Az egyik fölfeszített gonosztevő káromolta: ,,Nem te vagy a Messiás? Szabadítsd meg hát magadat és minket is.” A másik rászólt: ,,Nem félsz az Istentől? Hisz te is ugyanazt a büntetést szenveded. Mi legalább tetteink méltó büntetését kapjuk. De ez semmi rosszat sem tett.”
Aztán hozzá fordult: ,,Jézus, emlékezzél meg rólam, amikor Országodba érkezel.” Ő ezt válaszolta neki: ,,Bizony mondom neked, még ma velem leszel a paradicsomban.” (Lk. 23,35-41)

 Jézus Krisztus királyságának ereje, lényege a vele való személyes viszonyunkon alapul, nem a nyilvánosság előtti ténykedésünkön múlik. Aki e Királyt befogadja, biztonságban érezheti magát.

“Boldogok a lelki szegények.” Isten királyi uralmának ez a legelső alaptörvénye. Jézus Krisztus királysága nem a birtoklásra, hanem a szegénységre épül. Nem a Jézus melletti döntésünk az elsődleges, hanem a teljes semmisségünk átélése. Ugyanis szegénységünk tudata az, ami képes átvinni azon az határon, ahol elkezdődhet bennünk Jézus Krisztus élettere. Jézus maga mondta: “Az Isten országa nem szemmel láthatólag jön el, az Isten országa tibennetek van” – elrejtve, titokzatos módon.

A hívő ember életének ereje, hogy Ura olyan erőt biztosít számára, amely megpróbáltatásban és szenvedésben vigasztal, akinek igéje. nemcsak szó, hanem reményt adó, türelemre intő segítség is a küzdelmei közepette. Ha megpróbáltatások gyötrik, igéje hűséges tanácsával erősíti, s ha eljön az ideje, lehajol hozzá és felsegíti.

Krisztus, a mi „szegény”, a Golgotán oly méltatlanul megalázott Királyunk, a mi erőnk, aki ma is és mindörökké uralkodik mindenek felett, akit Isten egyenesen nekünk ígért. Mindezt az ész képtelen felérni, kizárólag a hittel élő ember, akinek szívében munkálkodik az Ő szent igéje.
Krisztus Király1

Related Posts

Share This

Leave a Comment

You must be logged in to post a comment.