Engem hívtok!

dec 27, 2013 by

Engem hívtok!

“Minden hatalom nekem adatott a Mennyben és a Földön” Valóban, ezeket a szavakat jogosan mondtam földi vándorlásom alatt, mert Atyám, aki bennem volt, nekem adta ezt a hatalmat. Eggyé lettem vele, és ezért teljesen átjárt engem, maga tevékenykedett bennem és általam. Ez a hatalmam földi életem után is megmaradt. Mennybemenetelem előtt csak a földi burok, amiben voltam, volt valami emberi. Minden más Isten volt bennem, Aki Jézus Krisztusban Mindenki számára láthatóvá tette magát. Ezért az “ember” Jézus valóban mondhatta: “Minden hatalom nekem adatott… Hiszen a benne mint emberben lévő Istenség rendelkezett minden hatalommal. Tehát úgy jellemezhettem magamat, mint akiben égen és Földön minden hatalom megvan, mert az Örök Teremtő nem választható szét az engem magába fogadó Istentől. És magamon kívül egy lény számára sem mondok le erről a hatalomról mert én önmagában vagyok a Szeretet, Bölcsesség, és Mindenhatóság.

Aki ezt tudja, azt is tudja, hogy egyedül az én akaratom kormányozhat, és csak Akaratommal Megbízottak, vagy Akaratommal ellenkező lények vannak. Az elsők, mintegy velem kormányoznak, míg az utóbbiakat kormányozni kell!

Habár az egész örökkévalóságon át nem csökken hatalmam és akaratom ereje, mégsem alkalmazom mindig. Megengedem olykor, hogy ellenfelem akarata is hatást gyakorolhasson de mindig csak egy bizonyos határig. Mindezt azért, hogy érezhetővé tegyem, kinek határtalan a hatalma. Az én hatalmam a fennállást és fejlődést biztosítja, és beteljesedésre ad lehetőséget. Míg ha ellenfelem működését kellő időben le nem állítanám, a vége teljes pusztulás lenne. Tehát a hatalom nekem adatott! Legyen ez utalás nektek, hogy kihez kell fordulnotok. Ki adhat meg mindent, kire bízhatjátok rá magatokat, amikor hatalommal teljes védelmezőre és segítségre van szükségetek. A segítséget nem egy távolban lévő Isten adja meg, hanem egyedül Jézus Krisztus, aki mint Isteni Megváltó, teljes hatalommal bír. Mert benne Az “Örök Istenség”, a végtelenség szelleme testesült meg.

Ti mint Istennel, először Jézus Krisztussal léptek kapcsolatba, mert Engem akkor ismertek el, amikor Jézus Krisztusban Engem hívtok. Mert Jézus Krisztuson kívül nincs más Isten, aki nálánál hatalmasabb lenne! Ezért csak Egy Isten van, aki az egész Univerzumot kormányozza, akinek hatalma alatt áll minden teremtett világ, akinek megbízásából megszámlálhatatlan lény gondozza ezeket a világokat, és aki örök Megváltó Tervem alapján intéz mindent. Az utasításokat Tőlem Magamtól veszik át, én ruházom fel őket a tevékenységükhöz szükséges erővel, és én vezetek úgy mindent, ahogyan szeretetemnek és bölcsességemnek megfelel. És soha egy lény sem tesz semmit akaratom ellenére, akiket a teremtett világ gondozásával és fenntartásával megbíztam. És mert tökéletes lények, akaratom teljesen átjárja őket. Izzik bennük az akaratom, átsugározza őket bölcsességem, és betölti őket erőm, és ezzel teljesen akaratom kivitelezői.

Related Posts

Tags

Share This

Leave a Comment

You must be logged in to post a comment.