A szavak dallama

jan 14, 2014 by

A szavak dallama

Sokan úgy vélik, ha ellátogatnak Jeruzsálembe, és végig mennek az óvárosban, akkor meghallják a Biblia zenéjét. Kétségtelen a bazárban keleti zene szól, legtöbbször kazettáról vagy, CD-ről, de ennek a zenének nem sok köze van a bibliai szent zenéhez. Ha azt akarjuk megtalálni a bibliai megjegyzések nyomán kell elindulnunk. A zsidó zene legnagyobb méretű összefoglalóját Idelsohn készítette el, aki a kisázsiai és egyiptomi zenei folklór összehasonlításával igyekezett eljutni a héber zene legősibb rétegéhez. Ő legalább öt réteget különböztetett meg a zsidó vallásos zenében. A biblia-intonációt, a régi prózaimák dallamait (Kr.u. 5.sz), az újabb vallásos költemények melódiáját (Kr.u. 8-17.sz.), a kimondott kántor kompozíciókat, végül a zsinagógán kívüli cselekmények dallamkincsét. Ő foglalkozott a zsinagógai ének és a gregorián ének kapcsolatával is.

Here is the Music Player. You need to installl flash player to show this cool thing!

A Biblia héber szövege maga is hangsúly jelzéseket tartalmaz és a Tiberiási masszórák (Kr.u. 6-10 sz.) már igyekeztek a szavak dallamát is rögzíteni. Már ez is jelzi, hogy a héber olvasás nem volt olyan monoton, mint a mai európai szöveg olvasás, hanem maga a héber szöveget is dallamosan hangsúlyozták. A szemita nyelvek mindegyike melodikus, ezért olyan alkalmas költői alkotások létrehozására. A legkorábbi zenei jellegű megjegyzést a Ter 4,20-22-ben találjuk, ahol Kain utódainak leszármazásáról van szó. Megtudhatjuk hogy Jubal lett az ősatyja azoknak, akik „gitáron” és „fuvolán” játszanak. Jubál tehát, nem egy néptörzsnek, hanem egy igen érdekes foglalkozási ágnak, a zenészeknek az ősatya. Ebből persze keveset tudunk meg arról, hogy mit is játszottak a hozzá kapcsolódó zenészek a felsorolt két hangszeren. De a Biblia zenéje nem is egyetlen népnek, vagy törzsnek a zenéje, hanem kapcsolódik az egyiptomi és a babiloni zenéhez is.

Mindkét kultúrában nagy szerepe jutott a zenészeknek és a táncnak. Számos világi és vallásos alkalom adódott, amikor hivatalosan alkalmaztak zenészeket és táncosokat. A közel-keleti pásztortársadalmat és a nomád népek életét ugyanis mélyen áthatotta a zene. A társadalom legfelsőbb rétegétől a legalsóig, nagyon sokféle zene szerszámot használtak, az ökörszarv kürttől kezdve a pengetős hangszerekig és a dobokig. Az ókori kelet zenéjét vizsgálva, jó néhány számunkra ismeretlen zeneszerszámmal is meg kell ismerkednünk, ha el akarunk mélyedni ebben a témában. Ebben a vonatkozásban nem mindig elengedő a Biblia szövegének információira támaszkodni, hanem az olvasottakat ki kell egészíteni az archeológiai feltárások eredményeivel.

Related Posts

Tags

Share This

Leave a Comment

You must be logged in to post a comment.