Ti vagytok…

feb 9, 2014 by

Ti vagytok…

[a Föld sója…]: Abban az időben Jézus így szólt tanítványaihoz: „Ti vagytok a föld sója. De ha a só ízét veszti, mivel sózzák meg? Nem való az egyébre, mint hogy kidobják, s eltapossák az emberek. Ti vagytok a világ világossága. A hegyen épült várost nem lehet elrejteni. Lámpát sem azért gyújtanak, hogy a véka alá rejtsék, hanem a lámpatartóra teszik, hogy világítson mindenkinek a házban. Úgy világítson a ti világosságtok az emberek előtt, hogy látva jótetteiteket, magasztalják mennyei Atyátokat!” (Mt. 5-13-16) Ti vagytok a Föld sója… A só. Önmagában jelentéktelennek tűnő ízesítő anyag, amelyet fűszerként leggyakrabban ételízesítésre, tartósításra használunk. A cukorral ellentétben önmagában nem élvezetes szer, mondhatni, önmagában semmit nem ér. Ugyan így van ez az olyan helyiségbe helyezett lámpával, amelyet senki nem lakik. Semmi haszna az ilyen helyen lévő lámpásnak. Csak akkor hasznos, ha valaki számára világít, utat mutat. „A lámpást sem azért gyújtják meg, hogy a véka alá, hanem hogy a lámpatartóra tegyék.” (Mt 5:15).

Ugyan ez mondható el az emberről is, aki igazán azáltal válik hasznossá, ha átvállalja a só és a lámpás szerepét, hogy életvitelével mások életét gazdagítsa, ízesítse vagy akár a romlástól megóvja. Ily módon naponta lehet ösztönző, jó példa, aki szükség esetén erőt adhat a csüggedőnek az újrakezdéshez, hogy az megérezze, van íze és fénye az életének és képes legyen felvállalni, majd bizakodva tovább vinni élete terheit.

Jézus annak idején nem azt mondta a tanítványoknak, hogy “sónak kell lennetek!”, vagy, hogy “sóvá lesztek majd!”, hanem egyszerűen kijelentette “ti már azok vagytok!”. Ugyan így, nem azt mondta nekik, hogy “tiétek a só”, hanem azt, hogy “ti vagytok a só!” Szabadon határozhatunk afelől, hogy szolgálatunkkal, egész létünkkel fel merjük-e vállalni Krisztus képviseletét a világ előtt. Kérjük Isten segítségét abban, hogy a szó valódi értelmében legjelentéktelenebbnek tűnő cselekedeteink által, akár észrevétlenül lehessünk világosság és só szűkebb és tágabb környezetünk számára.

Related Posts

Share This

Leave a Comment

You must be logged in to post a comment.