Ne aggódjatok…

Már 2, 2014 by

Ne aggódjatok…

Jézus a hegyi beszédben ezt mondta tanítványainak: „Senki sem szolgálhat két úrnak: vagy gyűlöli az egyiket, a másikat pedig szereti, vagy ragaszkodik az egyikhez, a másikat pedig megveti. Nem szolgálhattok az Istennek is, a mammonnak is. Ezért azt mondom nektek: ne aggódjatok az életetek miatt, hogy mit esztek vagy mit isztok, sem testetek miatt, hogy mibe öltöztök. Nem több az élet az ételnél, és a test a ruhánál? Nézzétek az ég madarait! Nem vetnek, nem is aratnak, és magtárakba sem gyűjtenek, hanem a ti mennyei Atyátok táplálja őket. Nem értek ti sokkal többet azoknál? Ti aggodalmaskodók, melyiktek tudja életét egyetlen lépésnyivel is megtoldani? És a ruházat miatt miért aggodalmaskodtok? Figyeljétek a mezők liliomait, hogyan nőnek, pedig nem fáradoznak és nem is szőnek. Mondom nektek: Salamon még dicsősége teljében sem öltözött úgy, mint egy ezek közül! Ha a mezei virágot, amely ma virul és holnap a kemencébe kerül, így öltözteti az Isten, akkor titeket nem sokkal inkább, kicsinyhitűek? Ne aggodalmaskodjatok hát, hogy Mit együnk? vagy: Mit igyunk? vagy: Mibe öltözzünk?! Ezeket a pogányok keresik. Mert a ti mennyei Atyátok jól tudja, hogy minderre szükségetek van. Ti elsősorban az Isten országát és annak igazságát keressétek, és ezeket mind megkapjátok hozzá. Ne aggódjatok hát a holnap miatt! A holnap majd gondoskodik magáról! Elég a mának a maga baja.” (Mt. 6,24-34)

A ma emberének talán kissé idegenül hangzanak az evangélium szavai: „… ne aggódjatok az életetek miatt, hogy mit esztek vagy mit isztok, sem testetek miatt, hogy mibe öltöztök…” Nem tűnik túlságosnak naivnak mindez? Ha mondjuk egy szülő szemszögéből gondoljuk át Jézus szavait, akinek a gyermekeit gondos szülő módjára táplálni és öltöztetni kell, merő kihívásként is értékelhetjük az elhangzottakat. Ha ugyanis nem gondoskodik egy szülő megfelelő módon a reá bízottakról, a külvilág bizony hamar elítéli. Nincs esetleg valami járhatóbb középút? De igen, van, ugyanis minden csak értelmezés kérdése, mégpedig az, hogy mire helyezzük a hangsúlyt. Jézus azt akarja kifejezni számunkra, hogy minden ember végtelenül értékes az Isten szemében, függetlenül a jövedelmi viszonyaitól vagy társadalmi helyzetétől.

Ez az, amit Jézus „Isten országának” nevez. Ne a fukarság, a fösvénység vagy a mohó kapzsiság uralkodjon az emberi szívekben, hanem az Isten szeretetéből merített, a Tőle „átvett” tudás, amely minden élethelyzetben a javunkat szolgálja anélkül, hogy bármi miatt is aggódnunk kellene. S ha már a végtelenül gondoskodó Istent magunk mellett tudhatjuk, magabiztosan járhatjuk utunkat a mindennapi élet kihívásai közepette, mivel bizton tudjuk, semmi nem történhet velünk, ami ne a javunkat szolgálná. Aki ebben hinni képes, betöltekezik az Ő erejével, és ezáltal már itt és most, a maga valójában képes megélni Isten országát, hiszen nem az számít neki, milyen drága vagy nemes ruhákban jár, hanem sokkal inkább az, mennyi örömöt tud kifele sugározni önmagából.

Related Posts

Share This

Leave a Comment

You must be logged in to post a comment.