Atya és a Fiú

máj 25, 2015 by

Atya és a Fiú

Mit is ünneplünk pünkösdkor? A pünkösd görög szó, jelentése ötvene­dik. Arra a napra utal, mely lezárta a feltámadása utáni időszakot, mikor még Krisztus negyven napon keresztül tanítványaival volt. Erről többek között Tamás története, az Emmausi tanítványok is tudósítanak, és melynek során tíz nappal pünkösd előtt a 11 tanítvány szeme láttára emeltetett fel Jézus Krisztus az Atyához. Ezt követte az új 12. apostol Mátyás kiválasztása, amint erről az Apostolok Cselekedeteiről írott könyv első fejezete is tudósít. Az első pünkösdöt megelőzte tehát Jézusnak és tanítványainak az elválása, megkezdődött azok önálló élete. Elérkezett az az időszak, amikor az apostoloknak és tanítványoknak önállóan kellett megmutatniuk életükön Krisztushoz tartozásukat. A pünkösd a húsvét utáni 7. vasárnapon és hétfőn tartott keresztény ünnep, amelyen a kereszténység a Szentlélek kiáradásának emlékét ünnepli meg.

Here is the Music Player. You need to installl flash player to show this cool thing!

A Szentlélek az Atya és a Fiú kölcsönös szeretetének végpontja, áradása; ez a kiáradás. A Szentlélek ezen a napon áradt ki Jézus tanítványaira, az apostolokra, és ezzel a napot új tartalommal töltötte meg a keresztények számára. Eredete az ószövetségi zsidó ünnep, héber nyelven Sávuót, a törvényadás (tóra adásának) emléknapja és az új kenyér ünnepe. Péter apostol megmagyarázta az ott levőknek, hogy most teljesedett be, amit Jóel így prófétált: “Az utolsó napokban, így szól az Isten, kitöltök Szellememből minden halandóra, és prófétálnak fiaitok és leányaitok, és ifjaitok látomásokat látnak, véneitek pedig álmokat álmodnak; még szolgáimra és szolgálóleányaimra is kitöltök azokban a napokban Szellememből, és ők is prófétálnak.”

Jézus is megígérte a Pártfogót, akit Ő küld el az Atyától, “az Igazság Szellemét, aki az Atyától származik, az tesz majd bizonyságot énrólam.”. “Én azonban az igazságot mondom nektek: jobb nektek, ha én elmegyek; mert ha nem megyek el, a Pártfogó nem jön el hozzátok, ha pedig elmegyek, elküldöm Őt hozzátok. És amikor eljön, leleplezi a világ előtt, hogy mi a bűn, mi az igazság és mi az ítélet. A bűn az, hogy nem hisznek énbennem; az igazság az, hogy én az Atyához megyek, és többé nem láttok engem; az ítélet pedig az, hogy e világ fejedelme megítéltetett.” Tehát Jézus kitöltötte Szent Szellemét. A húsvét utáni ötvenedik napon, idén június 12-én ünnepli a keresztény világ a Szentlélek eljövetelét, az egyház születésnapját.

Related Posts

Share This

Leave a Comment

You must be logged in to post a comment.