Új Eget, Új Földet

aug 19, 2015 by

Új Eget, Új Földet

A romák vallása legtöbbször a körülöttük élő népekével azonos. Így az arab világbeli, törökországi, boszniai és macedóniai romák muzulmán vallásúak, az észak-európai romák protestánsok, a szerbiai, romániai és más kelet-európai országokban élő romák ortodoxok. A balkáni muzulmán és keresztény cigányok békésebb időkben gyakran imádkoznak egymás templomaiban. Az utóbbi időkben sok európai ország roma lakói között elterjedt a kisegyházak, evangéliumi gyülekezetek követése. A romák vallási szokásaiban az indiai vallásnak semmilyen jelentősebb nyoma nem található. A roma csoportok hagyományos életmódjuk szerint a nomád, vándorló népek közé tartoznak. A roma népesség egy része ma is ezt az életmódot folytatja, a nyugat-európai romák jelentős része modern lakókocsikkal vándorol, míg egyes balkáni országokban és az arab világban lovaskocsikból álló karavánokban utaznak. Ezzel szemben például a magyarországi és a spanyolországi romák ma már valamennyien letelepedetten élnek, ahogyan a kelet-európai romák döntő többsége is. Közös kulturális alapok uralkodó kultúrájától erősen eltér.

Here is the Music Player. You need to installl flash player to show this cool thing!

Az élet összes területe a család és a rokoni kötelékek mindenek fölött álló értékén alapul. Valamennyi hagyományos roma csoport megegyezik továbbá a nem-roma világhoz való sajátos viszonyulásában. Ez a roma kultúra és identitás közös alapja, amely mindig változatlan. A hagyományos roma közösségeket ugyanakkor a kultúrájuk minden további részletében a nagyfokú alkalmazkodóképesség és rugalmasság jellemzi. A változó környezethez igazodva akár egy nemzedék leforgása alatt is átalakulhatnak egy adott csoport szokásai.

A nem-roma népektől ez a rugalmasság alapvetően idegen, őket hagyományosan a kultúrájuk folytonossága, konzervatív, megőrző jellege jellemzi. A változóképesség a részletekben, mint alapvető közös kulturális jellemző, magyarázatot ad arra, hogy az egyes hagyományos roma csoportok a kultúrájuk konkrét részletei, összetevői, mint az életmód, a nyelv, a népszokások, hagyományok, vallás és hiedelemvilág tekintetében egymástól többnyire teljes mértékben különböznek, miközben a nem-romák mégis egységes etnikumnak látják őket.

Related Posts

Tags

Share This

Leave a Comment

You must be logged in to post a comment.