Mózes

Sze 23, 2015 by

Mózes

moA Biblia – A teljes gyűjtemény; 4. – Mózes: »–› Jákob hetvenegy férfiből álló nemzetségét József segítségével még a hikszoszok telepítették be i. e. 1661-ben. Miután József meghalt, a hikszoszokat kiűzték, az újra trónra lépő egyiptomi fáraók csakhamar ellenségnek tartották az egykori ellenség által Gósen földjére betelepített pásztornépet, a zsidókat. A fáraók egyre nyomorgatták őket, majd amikor ezt is kevésnek találták, népirtó rendeletet hoztak: a születendő fiúgyermekek elpusztítását parancsolták meg. E korban élt Mózes. Hívő szülei lévén, a fáraó parancsát sajátos módon hajtották végre: a Nílusba vetették harmadik gyermeküket, de nádfonatú kosárba helyezve, szurokkal és gyantával kikenve az alját. Amikor a fáraó leánya arra sétált, megtetszett neki a gyermek, pártfogásába vette, s tizenkét éves kora után a királyi udvarba hivatta, ahol „megtaníttatott az egyiptomiak minden bölcsességére”.

1.rész»–›


A komoly műveltséget szerző ifjú azonban negyvenévesen gyilkosságba keveredett, nem tudván uralkodni lobbanékony, sértődékeny természetén. Amikor Gósen földjén meglátta, hogy milyen kegyetlenséggel bánnak az egyiptomi rabszolga-felügyelők a megalázott zsidó néppel, felindulásában leütötte egyikőjüket. A Midián földjére menekülő Mózesnek itt, a Sínai-félszigeti kényszerű száműzetésében kellett megtanulnia a türelmet, az alázat leckéit.

2.rész»–›


Mózes a zsidó nép legnagyobb prófétája. Nevéhez fűződik az Egyiptomot megrendítő tíz csapás, a zsidó nép kiszabadítása a négyszáz éves fogságból, az átkelés a Vörös-tengeren, a Törvény írásba foglalása és a választott nép elvezetése az Ígéret Földjéhez. Mózes volt az egyetlen, aki szemtől szembe látta Istent, sőt beszélt is vele. Written by Nabucco

Lassú internet, illetve nagyobb videónál előfordulhat, hogy a videóra másodpercet (esetleg egy kicsivel többet) is várnod kell, indítás után!..

Related Posts

Share This

Leave a Comment

You must be logged in to post a comment.