Valami Örök

aug 20, 2016 by

Valami Örök

„A vers néma. Adj neki hangot. A vers a könyvben halott. Keltsd életre. Mi a szavalás? A vers föltámasztása papírsírjából. Ez a kor néma. Hangtalanul olvas, hangtalanul ír. Az ősi közlőforma azonban a szó volt. Ezt ösztönösen érezzük, valahányszor verset szavalnak. Ünnepi borzongás fut át rajtunk, hogy a szóval, mely a könyvben térbeli életet élt, az időben találkozunk. Ezáltal válik a költészet igazán időbeli művészetté. Halljuk, amint a hangok elmúlnak egymás után, mint az élet. Másrészt tudjuk, hogy a vers nem múlik el. E kudarc és diadal együtt jelképezi a költőnek a végtelennel való küzdelmét, ki emberi nyelven nyújtja az istenit: a mulandóság formájában az örökkévalóságot.” – Hallgatjuk, olvassuk, de tudod, hogy mi a vers? A vers meghatározott ritmusnak alárendelt szavak logikus összecsengése. Ez más terminussal szabályos ütemű zenei mondat. Vers és próza egyedül ritmikus formálásában különbözik egymástól.

Here is the Music Player. You need to installl flash player to show this cool thing!

A beszéd hangjainak szabályos váltakozása. Elsősorban a ritmus adja a versnek az élet szívdobogását, a vérkeringés test-melegét”, s e ritmus leglényegesebb sajátossága a kötöttség. A költő mondanivalóját a metrum ritmusigényéhez szabja; nyelvi anyaggal tölti ki s eleveníti meg a benne lüktető, egész énjét átjáró metrumot. A vers tehát nem egyéb, mint a nyelv hangtani elemeiből alkotott ritmus.

„A vers néma. Adj neki hangot. A vers a könyvben halott. Keltsd életre”

Related Posts

Tags

Share This

Leave a Comment

You must be logged in to post a comment.