Húsvéti üdvözlet

ápr 5, 2012 by

Húsvéti üdvözlet

Nagycsütörtök van. A húsvét szent ünnepe előtt állunk. Krisztus, aki értünk vállalta a kereszthalált és – mint azt előre megmondta – harmadnapra sírjából feltámadt, az idei tavaszon is kinyilatkoztatja allelujás titkait. Ugyanis ,,Ha Krisztus nem támad fel, szerencsétlenebbek vagyunk mindenki másnál!” (1.Kor 15, 14)
Aki a keresztfán értünk függött, győztesen lépett ki a sziklasírból.
Meghalt, érted, értem és minden emberért, hogy a halálon feltámadásával diadalt arasson és felkínálja számunkra is az örök élet kegyelmét.
Hajnali ragyogásában minden egyes húsvét felcsillantja számunkra a remény sugarát.
Ez a reménysugár átöleli az egész földkerekséget és Alleluját örömhírt zengve hirdeti, eltöröltetett immár az örök halál.

Jézus keresztáldozatával életet adó erőt, hitet és reményt küld számunkra.


Kedves Testvérem, aki ezeken az oldalakon időzöl!

A feltámadt Krisztus a  Te életedben is jelen van, kegyelmi perceit – ha röpke pillanatokra is – biztosan megtapasztaltad már életed során.

Jézus, aki értünk emberré lett, vállalta az emberi lét örömeit és szenvedésit, így Érted is vállalta a kereszthalált, feltámadásának dicsőségét Számodra is hirdeti, ebből a dicsőségből nem akar Téged sem kihagyni.


Húsvét szent ünnepe alkalmából kívánok Számodra meghitt kegyelmi perceket. Ragyogjon fel húsvét hajnala a Te szívedben is és költözzön örökre a lelkedbe, hogy életed nehéz perceiben se veszítsd el a reményt, hisz Ő megígérte: “Én veletek vagyok minden napon a világ végezetéig!” (Mt 28:20b)

Related Posts

Share This

Leave a Comment

You must be logged in to post a comment.