Jákob és Ézsau

máj 29, 2018 by

Jákob és Ézsau

children-prayingA sikeres nevelés nem a véletlen műve. Ahogy te is tudod, sok kemény munkát, áldozatot, türelmet, szorgalmat és élethosszig tartó tanulást kíván. Talán a legfontosabb az, hogy a sikeres szülőknek olyan a gondolkodásmódjuk, amely alkalmassá teszi őket a gyermekek nevelésére. „Ne hasonuljatok a világhoz, hanem gondolkodástokban megújulva alakuljatok át, hogy felismerjétek, mi az Isten akarata, mi a helyes, mi a kedves előtte és mi a tökéletes”. Egy olyan kultúrában, amely gyakran elcsüggeszti hitünket, meg kell „újítani a gondolkodásunkat”. Ezáltal tudni fogjuk, hogy miként mutassuk meg gyermekeinknek „mi Isten akarata, mi a helyes, mi a kedves előtte és mi a tökéletes.” A gondolkodásmódunknak el kell térnie a világétól, de mi ez a gondolkodásmód?

children-praying

A szülőknek magukat úgy kellene látniuk, mint akik felnőtteket nevelnek és nem gyermekeket. Arra kaptak meghívást Istentől, hogy ezt a feladatot megtegyék. És ez a szent feladat az, hogy a gyermekeket irányítsák – áldozatos mindennapi ráfordítással – hogy olyan magabiztos, felelősségteljes, megfontolt és nagylelkű férfiak és nők legyenek, akik elkötelezettek a keresztény elvek mellett egész életükkel, nem számít milyen áldozatokkal is jár. A sikeres szülők tudják ezt az igazságot és alkalmazni szeretnék ezt naponta miközben bemutatják a gyermekeiknek a hitet és megtanítják nekik azokat a szokásokat és erényeket, amelyek egy életen át segítik őket.

Könnyű azt gondolni, hogy hitünk csak szabályokból és teológiai tételekből áll. De a hitünk sokkal többől áll, mint a szabályok. Nem más mint egy erőteljes dráma, ami a történelemben játszódik. Kezdettől fogva Istennek terve volt az emberekkel, amelyet Jézus Krisztusban töltött be és tölt be még ma is. Ez a történelmet átívelő megváltásterv a nagyobb történet, amelybe te és gyermekeid bekerültök keresztényként. Az életünkre szabott nagyszerű terve nem azért van, hogy korlátozzon bennünket, hanem hogy teljes életünk legyen. Ahogy Jézus mondja, „Én azért jöttem, hogy életük legyen és bőségben legyen”. Isten szenvedélyesen szeret bennünket és vágyik arra, hogy kapcsolata legyen velünk. Isten egész tanítását ennek a kapcsolatnak a kontextusban kell átadni. A kapcsolat nélküli szabályok lázadáshoz vezetnek.

Lassú internet, illetve nagyobb videónál előfordulhat, hogy a videóra másodpercet (esetleg egy kicsivel többet) is várnod kell, indítás után!..

Related Posts

Share This

Leave a Comment

You must be logged in to post a comment.