Gyónás

Sze 3, 2018 by

Gyónás

Aki elfelejtette, bizonytalan, vagy nem tudja, hogyan kell gyónni, bátran menjen oda az atyához, és mondja el neki… Atya, gyónni szeretnék, kérem, segítsen! A megbánás minden ember számára, ki súlyos bűnnel szennyezte be magát, ahhoz szükséges, hogy a kegyelmet és a megigazulást elérje, azok számára is, akik a keresztelés szentsége által bűneiktől való megtisztulásukra várnak, hogy eltévelyedésükből megtérjenek és megjavuljanak, és Isten súlyos megsértésétől bűneik meggyűlölésével és szent lelkifájdalmukkal megundorodjanak. Ezért mondta a próféta: ‘Térjetek meg és forduljatok el bűneitektől, ne vigyenek titeket többé romlásba.’

És az Úr ezt mondta: ‘De ha nem tartotok bűnbánatot, épp úgy elvesztek ti is.’ És Péter, az apostolfejedelem ezt mondta a bűnösöknek a bűnbánatról, akik a keresztelés által keresztények akartak lenni: ‘Tartsatok bűnbánatot, és keresztelkedjék meg mindegyiktek.’

Here is the Music Player. You need to installl flash player to show this cool thing!

Mindazonáltal Krisztus megérkezése előtt a bűnbánat nem volt szentség, és Krisztus emberré válása után is csak az egyes ember megkeresztelkedése után válik azzá. Az Úr akkor alapította a bűnbánat szentségét, amikor feltámadása után ezekkel a szavakkal rálehelt az apostolokra: ‘Vegyétek a Szentlelket! Akinek megbocsátjátok bűneit, az bocsánatot nyer, s akinek megtartjátok, az bűnben marad.’ Az minden atya egybehangzó véleménye, hogy eme szembetűnő gesztussal és eme világos szavakkal az apostolok és jog szerinti utódaik a keresztség után elbukott keresztényeknek az Istennel való újbóli kiengesztelődéséhez kaptak teljhatalmat a bűnök megbocsátására vagy megtartására.

A katolikus Egyház egykor a novatianusokat, akik a bűnbocsánatra szóló teljhatalmat konokul tagadták, teljes joggal utasította és ítélte el, mint tévtanítókat. Ezért helyesli és veszi át a szent egyházi gyülekezet az Úr eme szavainak teljes valóságos értelmét, és egyúttal elítéli azok kitalált értelmezését, kik e szavakat hamisan e szentség megalapításával szemben arra a teljhatalomra vonatkoztatják, mely Isten szavainak prédikálására és Krisztus evangéliumának hirdetésére szól.

Ezenkívül a bűnbocsánat gyümölcse más, mint a keresztségéé. A keresztségben Krisztust öltjük magunkra, és új teremtménnyé válunk benne, miközben minden bűnünkre teljes és tökéletes bocsánatot nyerünk. Ehhez az új állapothoz és tökéletességhez azonban sok könnyünk és igyekezetünk nélkül egyedül a bűnbánat szentsége által nem jutunk el, miként ezt Isten igazságossága elrendeli, úgy hogy a szent atyák joggal nevezték a bűnbánatot fáradságos keresztségnek. A bűnbánat e szentsége a keresztség után elesettek számára ugyanannyira fontos az üdvösséghez, mint a keresztség a még nem újjászületetteknek.”

Related Posts

Share This

Leave a Comment

You must be logged in to post a comment.