Isten ereje által

Sze 3, 2018 by

Isten ereje által

Sokszor jövünk Istenhez konkrét kéréseinkkel, Isten pedig megígérte, hogy imáink nem hiábavalóak, még akkor sem, ha nem éppen azt kapjuk, amit kértünk. Ő megígérte, hogy ha az Ő akaratának megfelelő dolgot kérünk, megadja nekünk. Néha késlekedik a válaszadással az Ő bölcsessége szerint és a mi javunkra. Ezekben a helyzetekben elváratik tőlünk, hogy szorgalmasak és kitartóak legyünk az imádkozásban. Az imádkozásra nem olyan lehetőségként kellene tekinteni, hogy Isten majd a mi akaratunkat megcselekszi a földön, hanem sokkal inkább úgy, hogy az az Ő akaratát valósítsa meg. Isten bölcsessége messze meghaladja a miénket. Azokban a helyzetekben, amikor nem tudjuk pontosan Isten akaratát, az imádkozás segít ennek meglátásában. Isten azt mondta, hogy gyakran azért nélkülözünk, mert nem kérünk.

Bizonyos értelemben az ima olyan, mint az evangélium megosztása másokkal. Amíg nem tesszük, addig nem tudhatjuk, hogy ki válaszol az evangélium üzenetére.

Here is the Music Player. You need to installl flash player to show this cool thing!

Ugyanígy, soha nem fogjuk meglátni a megválaszolt imádságok eredményét, hacsak nem imádkozunk. Az imádkozás hiánya valójában a hit és az Isten igéjébe vetett bizalom hiányát mutatja. Azért imádkozunk, hogy megmutassuk az Istenbe vetett hitünket, hogy Ő úgy fog cselekedni, ahogyan megígérte és gazdagon megáldja az életünket, jobban, mint kérhetnénk vagy remélni tudjuk.

Az imádkozás a legfontosabb módja annak, hogy meglássuk Isten munkáját mások életében. Ez által vagyunk képesek legyőzni Sátánt és seregét, mivel ez által tudunk „belekapcsolódni” Isten erejébe. Ellene a magunk erejéből tehetetlenek lennénk. Ezért járuljunk minél többször az Isten trónja elé, mert van egy főpapunk, aki azonosulni tud mindazzal, amin keresztülmegyünk. Ő megígérte nekünk, hogy az igaz ember buzgó imádságának meg lesz az eredménye. Isten megdicsőíti az Ő nevét életünkben, ha hiszünk Őbenne eléggé ahhoz, hogy gyakran járuljunk hozzá imádságban.

Related Posts

Share This

Leave a Comment

You must be logged in to post a comment.