In aeternum

aug 9, 2020 by

In aeternum

Az ember földies gondolkodásában sajátos képet alkot Istenről. Képzelődik. Jézus a helyes útra tereli gondolkodásunkat. “Lélek az Isten: akik imádják, lélekben és igazságban kell imádniuk!” – mondja. Az ember nagy tévedésére figyelmeztet ezzel Jézus! Isten más, mint amilyennek az ember őt földies gondolkodásában elképzeli. A Bibliában olvassuk: Mózes fölment Hóreb hegyére, ott elmerült Isten imádásában. Kőtáblákra véste az isteni parancsokat. Addig a nép a hegy lábánál egy egészen más istent alkotott magának! Aranyat, ezüstöt összehordott és aranyborjút öntött belőle. Bálványistent készített a maga értékrendje és értékítélete szerint. Így van ez ma is! Beszélünk Istenről, vállaljuk, megvalljuk őt, sőt szívesen vitázgatunk, – sokszor vérre menően – hogy melyik helyről, melyik templomból fogadja szívesebben az imádást! Úgy teszünk, mint a vándorló választott nép a hegy lábánál: földi értékekből, földies gondolkodásunk szerinti Istent alkotunk magunknak.

  1. Áldom az Urat DICSÉRETEK
  2. Amazing Grace DICSÉRETEK
  3. Az Úrért DICSÉRETEK
  4. Szüksége van rád DICSÉRETEK
  5. Azért élek Uram DICSÉRETEK
  6. Babilon DICSÉRETEK
  7. Csak Te vagy DICSÉRETEK
  8. Örvendezni fogok DICSÉRETEK
  9. Életem ereje DICSÉRETEK
  10. Emeljük fel DICSÉRETEK

Azonban ez az Isten nem az igazi. Ez bálvány! És azért jó nekünk, mert elvárjuk tőle, hogy a pénzünkért, az adományunkért, az egyházadóért védelmezzen minket. Ellenségeinket pusztítsa el és egyházában úgy történjék minden, ahogyan mi azt elképzeljük! Egyszóval: amit ma tőlem kap, azért azonnal fizessen bőségesen földi javakkal. Mert ha nem, akkor nem jövök templomba többé. A legtöbb ember ezért kiáltja: nincs is Isten! Miért van ez így? Hogy az ember ilyen nehezen tudja Istent lényege szerint megismerni? Egy statisztika: az embereknek a válasza erre a kérdésre, hogy mikor gondolnak Istenre. 19 % azt mondta: amikor szomorú vagyok! 51 % vasárnap gondol Istenre. 20 % munka közben. 10 % amikor boldog, amikor örül!

Lám a munka és az öröm milyen kevés embert vezet Istenhez. Jézus más Istenről beszél! Olyanról, aki mindig közöttünk van! Aki velünk van a megpróbáltatás idején, de nem “mutatványos”. Amint Jézus sem tette a kereszten, Isten sem fog azonnal szétcsapni ellenségei között. (Jellemző az asszony beszámolója: “…megmondott mindent, amit tettem, vajon nem ő a Messiás?” – mintha bizony a Messiás “mutatványos”-ként “beolvasással” bizonyíthatná csak küldetését!) Jézus azon munkálkodott, ahogyan főpapi imájában mondta: “…hogy megismerjenek téged igaz Istent…!” – mert ez az örök élet! Erre tanít ez az evangéliumi történet. Igyekezzünk úgy imádni Istent, ahogyan Jézus akarja, hiszen Isten az ilyen imádókat keresi!

Related Posts

Share This

Leave a Comment

You must be logged in to post a comment.