Alázatosan járjatok

aug 9, 2020 by

Alázatosan járjatok

Az Isten és a felebarát iránti szeretet nem csak ránk, emberekre vonatkozik. Isten az élet teremtője. Akár emberekre, vagy állatokra gondolunk, vagy az egész Földanyára, annak sokféleségével – az élet Isten jelenléte a természetben is, minden állatban, minden vízcseppben és minden kőben. Jézus a minden teremtény iránti szeretetet tanította nekünk. Földi élete során az állatoknak is hangot adott, amelyről a Bibliában már nem lehet olvasni, azonban, mint például Jézus evangéliuma, jelentést tesznek Jézus állatszeretetéről cenzúrázatlanul és részletesen. E helyen csak néhány példát idéznék: “Legyetek igazságosak és irgalmasok felebarátaitok és minden teremtmény iránt, aki itt él, és alázatosan járjatok Istenetekkel”

Egy másik helyen ez olvasható: És odajött az oroszlán, lefeküdt Jézus lábai elé, és kimutatta szeretetét. A nép pedig nagyon csodálkozott és azt mondták: „Nézzétek, ez az ember szeret minden teremtményt, és hatalma van még a sivatag állatai felett is, és azok engedelmeskednek Neki.“

 1. Van pásztor, van egy nyáj DICSÉRETEK
 2. A mi Istenünk DICSÉRETEK
 3. 63 Zsoltár DICSÉRETEK
 4. Az Úr szava DICSÉRETEK
 5. Boldog az, akit te kiválasztasz DICSÉRETEK
 6. Én csak azt tudom DICSÉRETEK
 7. Felismerések DICSÉRETEK
 8. Gyere lant DICSÉRETEK
 9. Ha szavaidat hallattad DICSÉRETEK
 10. Jákob álma DICSÉRETEK
 11. Jobb hallgatás végett közeledned DICSÉRETEK
 12. Nekem már nincs DICSÉRETEK
 13. Táncol a szívem DICSÉRETEK

Jézus felment Jeruzsálembe és látott egy tevét nagy rakás fával megpakolva. A teve pedig nem tudott felmenni a hegyre, és hajtója ütötte és kegyetlenül bántalmazta, azonban még sem tudta elmozdítani az állatot. Jézus amint ezt látta, azt mondta neki: „Miért ütöd a te fivéredet?“ A férfi így válaszolt: „Nem tudtam, hogy a fivérem. Nem egy teherhordó állat ez, és nem arra van, hogy engem szolgáljon? Jézus pedig így felelt: „Nem ugyanaz az Isten teremtette ugyanabból az anyagból ezt az állatot és gyermekeidet, akik téged szolgálnak, és nem ugyanazt a lélegzetet kapják Istentől mindannyian?

Azt is olvashatjuk: Valóban, azt mondom nektek, aki hasznot húz az igazságtalanságból, amit Isten egy teremtményének okoznak, az nem igazságos. Éppoly kevéssé tud szent dolgokkal bánni, vagy a menny titkait tanítani az, akinek keze vérrel szennyezett, vagy szája tisztátalan a hústól. Továbbá ez áll: Amit akár legkisebb gyermekemmel is tesztek, azt Velem teszitek, mert Én bennük Vagyok, ők pedig Bennem. Igen, Én benne Vagyok minden teremtményben, és minden teremtmény Bennem van. Örülök minden örömüknek, és minden fájdalmuktól Én is szenvedek. Ezért azt mondom nektek: Legyetek jóságosak egymással és Isten minden teremtményével.

Related Posts

Share This

Leave a Comment

You must be logged in to post a comment.