Légy áldott ezért

aug 9, 2020 by

Légy áldott ezért

Mivel tehát megigazultunk hit által, békességünk van Istennel a mi Urunk Jézus Krisztus által. Imádkozzunk! Nagy hálával köszönjük, örökkévaló, élő Urunk, hogy színed előtt lehetünk és idejöhettünk. Magasztalunk téged istenségedért, szentségedért, jóságodért, hűségedért és azért, hogy élő Isten vagy, akinek van népe ezen a földön. A mai napon különösen is köszönjük ezt a népet neked. Valljuk és tudjuk, hogy a világ teremtése óta annak végéig igéd és Szentlelked által gyűjtesz magadnak kiváltképpen való népet. Kérünk, Urunk, hogy a Szentlélek által végy körül bennünket, szenteld meg szívünket, készíts neved imádására, magasztalására. Kérünk, szólj hozzánk, Urunk, és a szó ne csak fülig érjen, hanem szívig hatoljon. Hadd adjunk neked igazat, hadd ismerjük meg benned az örökélet forrását, hadd boruljunk eléd bűnbánó szívvel, és kérjünk: Isten, légy irgalmas nekünk, bűnösöknek.

Köszönjük, hogy Jézus Krisztus meghalt értünk a Golgotán. Áldunk téged feltámadásáért, és köszönjük, hogy ennek javaiban részesedhetünk ma is, és a jövendőben is el vannak készítve számunkra a te ajándékaid. Légy áldott ezért. Ámen.

 1. WeAdoreYou DICSÉRETEK
 2. Jesus DICSÉRETEK
 3. Szívedben éljen a Megváltó DICSÉRETEK
 4. Atyám Istenem DICSÉRETEK
 5. Íme az én fiam DICSÉRETEK
 6. Eljegyezlek DICSÉRETEK
 7. Apa a fiának DICSÉRETEK
 8. Atyám szerelmed erős DICSÉRETEK
 9. Adj célt és értelmet DICSÉRETEK
 10. Istened vagyok DICSÉRETEK
 11. Ó Jézus DICSÉRETEK
 12. Egy a test DICSÉRETEK
 13. Örökre veled DICSÉRETEK

A hit, az üdvösség, az örök élet megszerezhetetlen kincs, de ingyen kapható örökség Jézus Krisztusért, a mi Urunkért. Aki ezt vallja, békessége van Istennel. Megigazultunk hit által, és békességünk van Istennel. Ez más, mint az, hogy Istennek van békessége felénk. Mi általában Isten békességét szeretnénk amely minden értelmet felülhalad, megőrzi a ti szíveteket.

Könnyebb lenne azt kérni az embernek: Uram, add nekem a te békességedet, hogy ne veszekedjek a házastársammal, a gyerekemet ne szidjam le állandóan, a munkahelyemen a kiállhatatlan főnökömet elviseljem, a kórházi ágyon add nekem a te békességedet. Nem így működik. Az első az, hogy békességünk van-e Istennel. Amikor Jézus azt mondja: Az én békességemet adom nektek, akkor nem erre gondol, hogy a szívednek legyen nyugalma, kiegyensúlyozott legyél, meg optimista. Az, hogy békességünk van Istennel, azt jelenti: kibékültünk vele. Mert Jézus Krisztus megbékéltetett vele bennünket. Kiengesztelte az Atyát. Megigazít bennünket az Isten. Igaznak nyilvánít az Isten bennünket.

Related Posts

Share This

Leave a Comment

You must be logged in to post a comment.