Mi is képesek vagyunk rá

jún 26, 2012 by

Mi is képesek vagyunk rá

“Ha valamiért vagy valakiért áldozatot hozok, az nem elvesz belőlem, hanem hozzám ad. Annak a lemondásnak az ereje belém költözik…” (Schäffer Erzsébet)

Egy alkalommal, amikor Jézus tanított, ezt mondta a tömegnek: “Óvakodjatok az írástudóktól, akik szívesen járnak hosszú köntösben, és szeretik, ha nyilvános tereken köszöntik őket. Örömest elfoglalják a zsinagógában és a lakomákon a főhelyeket. Felélik az özvegyek házát, és közben színleg nagyokat imádkoznak. Ezért keményebb ítélet vár rájuk.”
Ezután leült szemben a templompersellyel, és figyelte, hogy a nép hogyan dobja a pénzt a perselybe. Sok gazdag sokat dobott be. De egy szegény özvegyasszony is odajött, és csak két fillért dobott be.
Erre Jézus magához hívta tanítványait, és így szólt hozzájuk: “Bizony, mondom nektek, ez a szegény özvegy többet adott mindenkinél, aki csak dobott a perselybe. Mert ők a feleslegükből adakoztak, ez pedig mindent odaadott, amije csak volt, egész vagyonát.”Mk.12,38-44)

Az evangéliumban Jézus két ellentétes példát szemléltet. A farizeusok példáját, melyet erős szavakkal kritizál és a szegény özvegyét, melyet követendőként említ tanítványai előtt.
Az előbbiek, bár a törvény tudásában élen járnak a világ előtt, de tetteikben a látszat fontosabb a cselekedetnél. Jómódban élnek, tehát a feleslegükből tudnak adakozni, ha éppen úgy gondolják. Sokkal kedvesebb azonban az Úr előtt a szegény asszony példázata, aki meglehetősen keveset tud juttatni a templom fenntartására, azonban cselekedete valódi áldozathozatal.

Kedves, az oldalakon időző Testvérem!

Bizonyára Téged is örömmel és megelégedéssel tölt el az a sok szépség, építő jellegű film vagy írás, amelyeket ezeken az oldalakon nézel, olvasol. Gondoltál már arra, hogy az oldalak szerkesztése nem kevés időbeli és anyagi lemondással jár azok megálmodója számára.
Bizony az életben sokszor kell lemondanunk álmainkról annak érdekében, hogy célba érjünk. S mivel, mint mindenben, ebben is különbözőek vagyunk, ki könnyebben, ki pedig nehezebben képes a lemondás erényének gyakorlására, egy cseppnyi áldozatot hozva ezáltal. Világunkban sajnos csak keveseknek adatik meg, hogy felismerjék: áldozatot hozni valamiért nem veszteség, hanem éppen ellenkezőleg: nyereség.

Kisiskolás unokám osztályában egy nemes célra gyűjtöttek. A gyerekek minden tétovázás nélkül képesek voltak lemondani egy bizonyos, általuk kedvelt édességről, üdítőitalról annak érdekében, hogy annak árával segítséget nyújtsanak.

Mindannyian szeretnénk, ha ezek az oldalak sokáig fennmaradnának. Fogjunk hát össze a cél érdekében. Néhányan már léptünk, kérlek, gondold át Te is, milyen apróságról tudnál lemondani. Nem kell nagy dolgokra gondolni. A legkisebb segítség is segítség. Jutalmazzon meg érte az Úr sokszorosan! Természetesen adományt juttatni mindenkinek szíve joga, indokolni sem szükséges. Az adományozó és Isten titka a miért.

Az oldalak szerkesztője az összegeket – az oldalak fenntartásán túl – segítő célokra kívánja fordítani, melyhez szívesen fogadja ötleteidet, javaslataidat.

Related Posts

Share This

Leave a Comment

You must be logged in to post a comment.