Szeresd Uradat

Sze 16, 2012 by

Szeresd Uradat

Ekkor fölállt egy törvénytudó, hogy próbára tegye, és így szólt: “Mester! Mit tegyek, hogy elnyerjem az örök életet?” Ő ezt válaszolta neki: “Mi van írva a törvényben? Hogyan olvasod?” Az így felelt: “Szeresd Uradat, Istenedet teljes szívedből és teljes lelkedből, minden erődből és egész elmédből, felebarátodat pedig, mint önmagadat” Erre ő így szólt: “Helyesen feleltél! Tedd ezt, és élni fogsz.” De az igazolni akarta magát, ezért megkérdezte Jézust: “De ki az én felebarátom?” Jézus akkor így kezdett beszélni: “Egy ember Jeruzsálemből Jerikóba ment, és rablók kezébe került. Azok kifosztották, véresre verték, majd félholtan otthagyták és eltávoztak. Történetesen egy pap ment azon az úton lefelé; látta, de továbbment. Hasonlóképpen egy levita is, amikor ahhoz a helyhez ért és látta őt, elment mellette. Egy szamariainak is arra vitt az útja. Odament, és amikor meglátta, megkönyörült rajta. Odalépett hozzá, olajat és bort öntött a sebeire, és bekötözte; azután föltette teherhordó állatára, elvitte egy fogadóba és ápolta.

Másnap elővett két dénárt, odaadta a fogadósnak, és ezt mondta: “Viseld gondját neki, és ha többet költenél, amikor visszatérek, megadom neked.” “Mit gondolsz, e három közül melyik volt felebarátja annak, aki a rablók kezébe került?” Az így felelt: “Az, aki irgalmasságot cselekedett vele.” Jézus erre azt mondta neki: “Menj, és te is hasonlóképpen cselekedjél!” Lk 10,25-37


Related Posts

Share This

Leave a Comment

You must be logged in to post a comment.