Klára és Ferenc

okt 4, 2012 by

Klára és Ferenc

A Klára és Ferenc – A szeretet köteléke egy szívhez szóló történet két fiatalról. Ahogy már a cím is jelzi, a film elsőként mutatja be Szent Klára és Szent Ferenc közös történetét.A mű párhuzamosan követi nyomon a két különleges élet csodálatos kibontakozását, a megtett spirituális útjukat, melyek egymásba fonódnak egy umbriai templomban. Természetesen, pontosan az egyidejűségnek köszönhetően, nem lehet azt gondolni, hogy Klára koraérett szentsége nem volt hatással Ferencre, és hogy Ferenc bátor választása nem vetett keresztet Klára elhivatott választására. A történet a két élet alternatívája között párhuzamosan haladva bemutatja, hogy Klára és Ferenc hogyan járul hozzá egymás szentségéhez egy olyan kötelékben, mely egyesíti őket Krisztus szeretetében. A hangsúly ebben feldolgozásban Klára alakjára került, ezzel teljesen új nézőpontot nyújtva a nézőknek.

Első rész:

Az alkotók együttműködtek a ferencesekkel és a klarisszákkal, akik Assisiben segítették a stábot a lehető legkorhűbb díszletek megalkotásában, Szent Klára alakjának és szellemének hű megidézésében. Ferenc evangélikus üzenetei – figyelem az “utolsókra”, a szegényekre és a betegekre – ma is szívhez szólóan aktuálisak.

Második rész:

E film legújszerűbb része annak a szentföldi utazásnak elbeszélése, melyre Ferenc 1219-ben vállalkozik, és amely a szultánnal való találkozását mutatja be. Ez a véletlen esemény – amely soha nem szerepelt a korábbi filmekben – központi helyet foglal el a második részben, és rávilágít Szent Ferenc különleges képességeire, például arra, ahogyan az ellenséges törökökkel beszél a keresztes hadjáratok idején A film egy másik központi jelenete, Greccioban játszódik, mely a Ferenc nevéhez kapcsolódó betlehemi játékokról szól. Ezt a laziói falucskát Ferenc választotta ki Jézus születése reprezentációjának első színhelyéül  így lett része egy olyan hagyománynak, amely az egész világon ismertté.

Related Posts

Tags

Share This

Leave a Comment

You must be logged in to post a comment.