Kéréseink

okt 21, 2012 by

Kéréseink

Ekkor eléje járultak Zebedeus fiai, Jakab és János, és így szóltak: „Mester! Azt akarjuk, hogy amit kérünk, tedd meg nekünk.” Ő megkérdezte tőlük:”Mit akartok, hogy megtegyek nektek?” Azt felelték: „Tedd meg nekünk, hogy egyikünk a jobbodon, másikunk pedig a bal oldaladon ülhessen a te dicsőségedben.” Jézus erre azt mondta nekik: „Nem tudjátok, mit kértek. Tudtok-e inni a pohárból, amelyből én iszom? Vagy meg tudtok-e keresztelkedni a keresztséggel, amellyel én megkeresztelkedem?” Ők azt felelték neki: „Meg tudunk.” Ekkor Jézus azt mondta nekik: „A pohárból, amelyből én iszom, inni fogtok ugyan, és a keresztséggel, amellyel én megkeresztelkedem, ti is meg fogtok keresztelkedni. De azt megadni, hogy a jobbomon vagy a balomon ki üljön, az nem az én dolgom. Az azoké lesz, akiknek készítették.”Amikor a tíz meghallotta ezt, haragudni kezdtek Jakabra és Jánosra. Jézus azonban magához hívta őket, és azt mondta nekik: „Tudjátok, hogy akiket a nemzetek fejedelmeknek tekintenek, azok uralkodnak rajtuk, és a nagyok hatalmaskodnak felettük. Köztetek azonban ez nem így van, hanem aki nagy akar lenni, az legyen a ti szolgátok; aki pedig első akar lenni köztetek, az a szolgája lesz mindenkinek. Hiszen az Emberfia sem azért jött, hogy neki szolgáljanak, hanem hogy ő szolgáljon, és életét adja váltságul sokakért.” (Mk 10, 35- 45)

Nem tudjátok, mit kértek – mondhatná akár naponta is az Úr! Hányszor ostromoljuk őt olyan kérésekkel, melyek korántsem biztos, hogy javunkra válnak! Gondoljuk csak át életünket! Hány és hány alkalommal kéne köszönetet mondanunk, hogy Isten nem hallgatta meg imánkat, mert a valós történés, a nem várt fordulat vált javunkra és nem az általunk megálmodott megoldás! Hányszor kell rádöbbennünk arra, hogy az, amit először katasztrófának, szerencsétlenségnek gondoltunk, valójában javunkra vált!  

Munkanélküli lettem – és lám, életem új kedvező fordulatot vett. Olyan feladatot kaptam, melyről korábban nem is álmodtam.
Beteg lettem, és lábadozva elolvastam a könyvet, mely teljesen új irányt adott életemnek!
Ki kellett vándorolnom, és új hazámban „megcsináltam a szerencsémet”. Később hazatértem, és megvalósíthattam álmaimat, amiről szó sem lehetett volna, ha egykor nem veszem kezembe a vándorbotot. Sorolhatnám a példákat, de jobb, ha mindenki ezt maga teszi meg.

Mit kérsz?

Jézus azonban ennél is tovább megy. Megmutatja, hogy akkor imádkozunk és remélünk helyesen, ha nem is kívánjuk azt, amit a többség, amit a világ fiai sóvárognak. Kitűnni szolgáló vezetőként lehet. Hány esélyt szalasztunk el, mert zsarnokoskodunk, és nem szolgálunk! Nézzétek a portást: egy kisember, aki felfuvalkodott és pökhendin rendre utasítja a vendégeket.  Ugye, bosszankodtál már az ilyenek miatt? Ugye, Te senkit sem bosszantottál, visszaélve hatalmaddal? (Kiss Ulrich jezsuita szerzetes nyomán)

Nem azért imádkozom Istenhez, mert Isten megad nekem mindent, amit akarok, hanem azért fohászkodom Istenhez, hogy csak azt adja meg számomra, amire szükségem van.

„Istentől többet kapunk, mint amit megérdemlünk.” (Richard L. Mabry)

Related Posts

Share This

Leave a Comment

You must be logged in to post a comment.