Gyakorlati szeretet

nov 4, 2012 by

Gyakorlati szeretet

Akkor hozzá menvén egy az írástudók közül, aki az ő vetekedésöket hallotta vala, és tudván, hogy jól megfelele nékik, megkérdezé tőle: Melyik az első minden parancsolatok között? Jézus pedig felele néki: Minden parancsolatok között az első: Halljad Izráel: Az Úr, a mi Istenünk egy Úr. Szeressed azért az Urat, a te Istenedet teljes szívedből, teljes lelkedből, és teljes elmédből és teljes erődből. Ez az első parancsolat. A második pedig hasonlatos ehhez: Szeresd felebarátodat, mint magadat. Nincs más ezeknél nagyobb parancsolat. Akkor monda néki az írástudó: Jól van, Mester, igazán mondád, hogy egy Isten van, és nincsen kívüle más. És szeretni őt teljes szívből, teljes elméből, teljes lélekből és teljes erőből, és szeretni embernek felebarátját, mint önmagát, többet ér minden égőáldozatnál és véres áldozatnál. Jézus pedig látván, hogy bölcsen felelt vala, monda néki: Nem messze vagy az Isten országától. És többé senki sem meri vala őt megkérdezni. (Mk 12,28-34)

Gondolatok az evangéliumhoz:

Isten téged is fel szeretne használni tökéletes terve megvalósításához, s ha ebben munkában Teremtőd partnerévé válsz, rá fogsz jönni arra, hogy életed nem hiábavaló élet. Ahogyan az Ő szeretete nyilvánul meg feléd és amilyen szeretettel vesz körül téged, ahhoz hasonlatos módon szeress és szolgálj te is mások felé. Vedd észre a szükségben lévőket! Körülötted is élnek szenvedő emberek, akik talán éppen a te szeretetedre éheznek.  Az Úr segítségével képes leszel felismerni őket, hiszen Ő az, aki rászoruló embertársaidat életedbe helyezi, hogy azután másokat önzetlenül szolgálva lehess az Ő irgalmának bizonyságtevője, s ily módon te magad is közelebb kerülhess Hozzá. Apró jelek formájában naponta emlékeztet arra, hogy kapcsolataidban szeretettel kell munkálkodnod, és segít is abban, hogy az ő szemével legyél képes a világban elrejtett, néha talán egészen jelentéktelennek tűnő jeleit felismerni és alázatosan, viszonzást nem várva orvosolni a másik szükségletét. A döntés a te kezedben, illetve a szívedben van.

Vajon képes vagy-e felebarátodad úgy szeretni , ahogy önmagadat? Úgy bánsz-e másokkal, mint ahogy azt tőlük irányodban elvárod? Bár döntéshozatalaid során gyakran hibázol, a végtelen kegyelemmel bíró Istennek mégis hálával tartozol könyörületességéért és irgalmáért. Ne élj szellemi vakságban, ne légy közömbös mások iránt; vedd észre, a mindennapjaid tele vannak lehetőségekkel. Vedd komolyan az Istentől kapott megbízatást és próbáld a legjelentéktelenebbnek tűnő dolgokat is szeretettel végezni. Eljön ugyanis egykor az a nap, amikor kivétel nélkül valamennyiünknek számot kell adnunk Krisztus előtt evilági cselekedeteinkről. Felhalmozhatsz anyagi gazdagságot ilyen vagy olyan formában, azonban az mind semmivé fog foszlani. Egyedül a szeretet cselekedetiben megnyilvánuló gazdag élet jelent időtálló értéket. Próbálj tehát úgy élni, hogy egykoron elmondhasd: „Uram! Bár nem sikerült mindent a terveid szerint megvalósítanom, de próbálkoztam és igyekeztem.”

„Arról fogja megtudni mindenki, hogy az én tanítványaim vagytok, ha szeretitek egymást.” (Ján. 13,35)

 

Related Posts

Share This

Leave a Comment

You must be logged in to post a comment.