A hit nem akarat!

dec 16, 2012 by

A hit nem akarat!

Ha akkora hitetek volna mint egy mustármag, semmi sem volna lehetetlen néktek… De mit tegyek, hogyan szabadítsam fel ezt az energiát? Úgy, hogy megváltoztatjuk gondolataink irányát. Ha hosszú időn keresztül azt a képet alkotjuk meg magunkban, hogy képtelenek vagyunk véghez vinni valamit, akkor vesztesként látjuk magunkat, és valóban kudarcot vallunk. Olyanok vagyunk, ahogyan gondolkodunk. Egyszerűen gondolatban eljuttatjuk magunkat a hitetlenkedés állapotába, mert a hit látja a láthatatlant, elhiszi a hihetetlent, és eléri a lehetetlent. Két erő is lakozik bennünk, a kreatív képzelet, és az akarat. Össze tudjuk szedni az akaratunkat amely azt fogja mondani: “képes vagyok rá”. De a kreatív képzelőerőnk azt mondja: ” nem, nem vagyok képes rá”. A kreatív képzelőerő erősebb, mint az akarat, ezért ilyen vélemények ütközésekor mindig kudarcot vallunk. A képzelet a hit birodalmában lakozik, és az amit a szívünk mélyén hiszünk, meghatározza azt, hogy képesek vagyunk valamit megtenni vagy sem.

Ha hosszú időn keresztül úgy hisszük, hogy Isten segítségével képesek leszünk győzni és elérni a céljainkat, akkor kialakul bennünk az a mély, alapvető, megdöngethetetlen és elhomályosíthatatlan kép, hogy valóban képesek vagyunk rá. Az akaratunk és a képzelőerőnk egybefolyik, és nincs az a negatívum, amely ennek az erőnek az útjába állhatna. A hit nem akarat, és nem vágyakozás, se nem puszta képzelet. A hit az Isteni segítségben való bizakodás, és Isten felettem álló végtelen erejének elfogadása. A hit kialakulása előtt megalkotunk egy tiszta szándékot, mely senkinek nem árt, senkit nem hoz hátrányos helyzetbe, illetve mentes minden öncélúságtól, kapzsiságtól, és önzéstől. Ezt az isteni tervvel összeegyeztetve, “engedélyt” kapunk annak megvalósítására. Az út persze nem könnyű. Bele kell tenni szívünket-lelkünket. Az így kialakult motiváció az, amiért érdemes lesz kitartanom, és aminek a végén az elnyert valamit mások szolgálatába állíthatom, az lesz a cél, amiben majd hinni tudok. Hinni, hogy képes leszek ezt elérni.

Related Posts

Share This

Leave a Comment

You must be logged in to post a comment.