Feltétlen bizalom = HIT

dec 22, 2012 by

Feltétlen bizalom = HIT

Mária pedig útra kelt azokban a napokban, és sietve elment a hegyek közé, Júda városába. Bement Zakariás házába, és köszöntötte Erzsébetet. És történt, hogy amint Erzsébet meghallotta Mária köszöntését, felujjongott méhében a magzat, és Erzsébet eltelt Szentlélekkel. Hangosan felkiáltott: ,,Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse! De hogyan történhet velem az, hogy az én Uramnak anyja jön hozzám? Mert íme, amint fülemben felhangzott köszöntésed szava, felujjongott a magzat méhemben. És boldog vagy te, aki hittél, mert be fog teljesedni, amit az Úr mondott neked.” (Lukács 1,39-45)

Gondoljunk csak bele abba, hogyan is érezhette magát Mária az angyali üdvözlet után? Talán kétségbeesett, talán csendben figyelt, és azon gondolkozott, mi is megy végbe a testében, ami kívülről még senki számára nem észrevehető? Vajon tényleg megtörténik-e mindaz, amit Gábriel angyal hírül adott neki? … és Isten Máriának bizonyítékot ad, mégpedig nem akármilyen módon: Az, hogy egy hatodik hónapban lévő anya méhében lévő magzat megmozdul, még magában egyáltalán nem szokatlan. Az azonban maga a csoda, ahogy az isteni bizonyíték hírül adatik: mégpedig hogy Erzsébetet eltölti a Szentlélek, és Máriának megerősítő üzenet formájában adja tovább az Úr üzenetét: Az angyal által hírül adottak igazak, Te vagy az édesanyja a Messiásnak, akire oly rég vártunk.

Nekünk is figyelnünk kell. Észre kell vennünk és olvasnunk kell azokból a jelekből, amelyeken keresztül Isten üzen. Néha szükségünk van a másikra ahhoz, hogy általa megerősítést, bátorítást kapjunk hitünkben; Isten igenis jelen van az életünkben, bármennyire is másként érezzük a hétköznapok nehézségei során. Tesz értünk, ígéreteit beváltja, életünkön keresztül megvalósítja azokat.

Életünkben, így a karácsonyt megelőző várakozásunkban is rengeteg a megszokottság. De hát miért is ne tehetnénk azt, amit már kipróbáltunk, ami jól bevált? Ennek ellenére szükségünk van egyfajta többlet nyitottságra, személyességünk felvállalásra, mivel Jézus csak a szeretetből hozott áldozatvállalásaink révén léphet be valós módon életünkbe, amihez közel sem elégséges a rutin vagy a megszokás. Valami többre van szükség.

Járj hát nyitott szívvel, vedd észre, kinek lehetsz Te a támasza hitében. Engedd, hogy Isten rajtad keresztül jusson el másokhoz, mivel Ő téged is szeretne felhasználni tevei megvalósításához.
ima

Related Posts

Share This

Leave a Comment

You must be logged in to post a comment.