Evezz bátran a mélyre!

feb 10, 2013 by

Evezz bátran a mélyre!

Mikor egyszer Genezáret tavának partján állt, odasereglett hozzá a nép, hogy Isten igéjét hallgassa.  Látta, hogy a tó szélén két bárka vesztegel. A halászok kiszálltak és hálóikat mosogatták. Beszállt az egyik bárkába, amely Simoné volt, és kérte, hogy lökje el kissé a parttól. Aztán leült és a bárkából tanította a sokaságot. Mikor befejezte tanítását, így szólt Simonhoz: „Evezz a mélyre és vessétek ki fogásra a hálót!” „Mester, válaszolta Simon, egész éjszaka fáradoztunk, de semmit sem fogtunk. A te szavadra azonban kivetem a hálót.”  Meg is tették, és akkora tömeg halat fogtak, hogy a háló szakadozni kezdett. Intettek a másik bárkában lévő társaiknak, hogy jöjjenek segítségükre. Azok oda is jöttek, s úgy megtöltötték mindkét bárkát, hogy majdnem elmerültek. Ennek láttára Simon Péter Jézus lábához vetette magát és e szavakra fakadt: „Uram, menj el tőlem, mert bűnös ember vagyok!” A sikerült halfogás miatt ugyanis félelem szállta meg őt és a többi vele lévőt,  köztük Jakabot és Jánost, Zebedeus fiait is, akik Simon társai voltak. De Jézus bátorította Simont: „Ne félj! Ezentúl emberhalász leszel.” Azok szárazra vonták a bárkákat és elhagyva mindenüket, nyomába szegődtek. (Lk. 5,1-11)

Evezz bátran a mélyre!

Nem kell, hogy hatalmas dolgok történjenek az életedben ahhoz, hogy hálaérzés töltsön el. Tudj mindenekelőtt hálás lenni azért, ha rátaláltál Jézus Krisztusra, akin keresztül reménytelennek vélt helyzeteidben mindenkor bizalommal fordulhatsz Istenhez.  Ahogy a megrettent Simont is bátorította, Téged is bátorsággal fog eltölteni vigasztalannak vélt élethelyzeteid során, és közbenjár érted az Atyánál, hogy ne kelljen félelmet érezned, ha a gyengeség érzése bármi miatt a hatalmába kerítene. Jézus szavai nemcsak Simonnak vagy Isten szolgáinak szólnak. Éppúgy vonatkoznak a hétköznapi emberekre, köztük Rád is.  Ismerd fel hát rászoruló embertársaidban az Urat és törekedj szüntelenül Érte munkálkodni. Sose ülj tétlenül! Ismerd fel saját életedben az Ő akaratát, s ha ez megtörtént, akkor a legjelentéktelenebbnek tűnő élethelyzetekben is világossá válik majd előtted, mi is valójában a küldetésed. Soha ne tétlenkedj, hiszen cselekedned ma kell. Szükségtelen mindaddig várnod, míg a vélt vagy valós akadályok elhárulnak előled. Engedd, hogy a Szentlélek munkálkodjon Rajtad keresztül, hogy Simon Péterhez hasonlóan Te is Krisztus hű követőjévé válhass. Indulj minden napodnak azzal a tudattal, hogy végtelen lehetőségek birtokában vagy. Evezz hát bátran a mélyre, s talán éppen ez lesz az a nap, amikor az Ő kedvére munkálkodhatsz. Próbáld meg a tőled telhető legjobbat kihozni életed minden pillanatából! 

Related Posts

Share This

Leave a Comment

You must be logged in to post a comment.