A Messiás

Már 24, 2013 by

A Messiás

[The Messiah]: Júdás apostol visszatér a szülővárosába. Hirdeti Jézus evangéliumát de az emberek nem fogadják be. A testvérei gyűlölködve fogadják. A páskavacsora alatt viszont megnyilvánul a Szent Szellem és Jézus halálát és feltámadását olyan hatalmas erővel ábrázolja, hogy megjön az áttörés a család életében. A zsidó hagyomány szerint megtartott páskavacsora alatt Júdás apostol elmeséli amit látott, hallott, Jézus halálát és feltámadását, a próféciákat, amelyek minden bizonnyal beteljesedtek az Ő személyében, aki halála pillanatában utolsó szóként ezt mondta: “Elvégeztetett!” Júdás apostol Jézus tizenkét apostolának egyike volt. Életéről azonban nagyon keveset lehet tudni. Lukács evangéliuma Judas Jacobi, Márk evangéliuma pedig Júdás Tádé néven említi. Léteznek olyan Máté evangéliuma kéziratok, ahol Judas Lebbeus néven szerepel. Tádé apostol anyja Mária Kleofe volt, aki közeli rokona, valószínűleg unokatestvére volt Jézus anyjának, Máriának.

A legenda szerint Júdás Tádé apostol Simon apostollal együtt lett vértanú, kettéfűrészelték őket. A jámbor hagyomány a következőt meséli el Júdásról: Jézus mennybemenetele után Tamás apostol teljesítette az ígéretet azzal, hogy Júdás apostolt Edesszába küldte. Ő megjelent Abgár király előtt, bemutatkozott, hogy Jézus tanítványa, s közben mennyei fény sugárzott az arcáról. A király azonnal megvallotta hitét az Isten fiában, az apostol pedig fogta a magával hozott kendőt, amelyen Jézus arca volt látható, betakarta vele a leprában szenvedő király arcát, és az mindjárt visszanyerte egészségét.

Related Posts

Share This

Leave a Comment

You must be logged in to post a comment.