Az irgalmas Isten

ápr 7, 2013 by

Az irgalmas Isten

“Legyetek azért irgalmasok, mint a ti Atyátok is irgalmas” (Lk. 6:36)

 Irgalmas. Mai „modern világunkban” egyre ritkábban használjuk, s talán nem túlzás azt állítani, hogy a jelen század hívő embere is zavarba jön e szó hallatán, a fiatalabb generáció tagjai pedig talán már nem is ismerik. Inkább alkalmazzák a szimpatikus vagy a „jó fej”, jobb esetben a „segítőkész” kifejezéseket. Az irgalmasság pedig nem más, mint az Isten részéről szüntelenül felénk irányuló segítő szeretet. Az Isten azért küldte közénk, eltévedtek közé szent Fiát, hogy Jézus mindenkihez, még a legnagyobb bűnben lévőhöz is irgalmasan lehajolhasson és segíthessen rajta. S valóban, az irgalmas szeretettel felénk forduló Jézus egyikünket sem hagyott cserben. Magára vett rólunk mindent, ami szégyenletes, ami tisztátalan, amit úgy hívunk: bűn.

Köszönjük Urunk, hogy elküldted egyszülött Fiadat, Kinek értünk felvállalt kereszthalála óta irgalmas Mennyei Atyánkként szólíthatunk.

Hétköznapi feladatait ma is bármelyikünk szolgálatra válthatja, hiszen irgalmas szamaritánusokra folyamatosan szüksége van a hiányt szenvedő világnak. Irgalmasokra, akiket nem az evilági feladatok csábítanak, akik Isten útmutatásai alapján, az Ő irgalmából táplálkozva, életüket Istenéhez hozzáigazítva képesek a maguk csendességében a világ részévé válni.

Nyisd meg Urunk szemünket, segítsd meglátni azokat, akik a Te szereteted után sóvárognak. Segíts bennünket abban, hogy viselkedésünkkel irgalmad bizonyságtevői lehessünk.

 II. János Pál pápa Szent Fausztina nővér magánkinyilatkoztatásai alapján 2000. április 30-án a húsvétot követő első vasárnapot az isteni irgalmasság vasárnapjává nyilvánította.
Irgalmasság vas.

Related Posts

Share This

Leave a Comment

You must be logged in to post a comment.