Új parancsot adok nektek…

ápr 28, 2013 by

Új parancsot adok nektek…

Abban az időben: Amikor az áruló Júdás kiment a teremből, Jézus beszélni kezdett: „Most dicsőül meg az Emberfia, s az Isten is megdicsőül benne. Ha Isten megdicsőül benne, Isten is megdicsőíti őt saját magában, sőt hamarosan megdicsőíti. Fiaim, már csak rövid ideig vagyok veletek. Új parancsot adok nektek: Szeressétek egymást! Amint én szerettelek titeket, úgy szeressétek ti is egymást. Arról tudják majd meg, hogy tanítványaim vagytok, hogy szeretettel vagytok egymás iránt.” (Jn 13,31-33a.34-35)

Jézus szavai „elembertelenedett” világunkban különös jelentőséggel bírnak. Talán még a legjobbnak, legszebbnek mondható emberi kapcsolatokban is felüti fejét az önzőség. Ezért is nagyon fontos, hogy fel tudjunk nézni Istenre, ha problémák keresztezik életünket. Meg kell tartanunk a szeretet parancsát, méghozzá a szeretet kettős parancsát: nem szerethetjük Istent teljes odaadással, ha embertársaink szeretetéről megfeledkezünk. Ez bizony nem minden esetben könnyű „feladat”. Az Isten tesz bennünket alkalmassá arra, hogy megtanuljuk a másik ember valódi szeretetét, hogy teljes lényünkkel szeretni tudjuk akár ellenségeinket is.

Ha a szeretet törvénye szerint élünk, előbb-utóbb meglátjuk, észrevesszük a másikat és képesek leszünk bátorítólag hatni rá, cselekedetekkel is segíteni, észrevenni, ha bármi miatt is mélyen van, szükséget szenved. Nem elég csupán formailag a tízparancsolat előírásai szerint élni, mert bár betarthatjuk azokat minden szempontból, azonban ha szeretet hiányzik belőlünk, ugyanolyan törvényszegők leszünk, mint akik vétettek az abban foglaltak ellen.  

Egyedül a szeretet törvénye az, amit ha betartunk, még a próbatételek sem lesznek képesek kifogni rajtunk. 

Próbáljunk hát minden nehézségünk és csalódásunk ellenére is nagyon szeretni, hiszen  szeretet nélküli világunkat kizárólag az egymás iránt bizalommal lévő, a szeretet parancsa szerint élő emberek képesek megmenteni.
A szeretet soha el nem múlik...

Related Posts

Share This

Leave a Comment

You must be logged in to post a comment.