Szentháromság vasárnapja

máj 26, 2013 by

Szentháromság vasárnapja

Búcsúbeszédében Jézus így szólt tanítványaihoz: „Még sok mondanivalóm volna, de nem vagytok hozzá elég erősek. Amikor azonban eljön az Igazság Lelke, ő majd elvezet titeket a teljes igazságra. Nem magától fog beszélni, hanem azt mondja el, amit hall, és a jövendőt fogja hirdetni nektek. Megdicsőít engem, mert az enyémből veszi, amit majd hirdet nektek. Minden, ami Atyámé, enyém is. Ezért mondtam, hogy az enyémből veszi, amit majd hirdet nektek.” (Jn 16,12-15) A betegségben, a gyászban, a szorongattatás, az üldöztetés idején különös szüksége van az embernek vigasztalásra. Gyakran azért is, mivel ilyenkor az embertől még a barátai is visszahúzódnak. Ebben a magányban még inkább áhítja a vigasztalást. Hajlamos az ember ilyen esetekben úgy érezni, minta Isten is eltávolodott volna tőle, minta magára hagyta volna őt. Előfordul, hogy Isten egy rövid időre valóban magára hagyja az embert. Teszi ezt azért, hogy magányában megértesse vele: vigaszt sehol máshol nem talál, csak nála!

A Szentlélekkel összefüggésben szokták használni a Paraklétosz – Vigasztaló kifejezést! Azonban a „paraklétosz” szó elsősorban azt a személyt jelöli, akit azért hívnak valaki mellé, dreifaltigkeithogy annak segítségére legyen. Ilyen segítőnk Jézus, aki Isten előtt szószólónk, aki közbenjár értünk az Úrnál. Abban pedig biztosak lehetünk, Isten nem hagyja cserben az embert. Jézusban maga a vigasztaló Isten közeledik felénk. Maga Jézus is úgy mutatkozik be, hogy ő az a Szolga, akit vártak az emberek. A prófétát idézi: „Az Úr Lelke van rajtam…” – mondja. Küldetése pedig elsősorban a betegekhez, a szegényekhez, a szomorúakhoz, a megtört szívűekhez, a bűnösökhöz, és mindazokhoz szól, akik elfáradtak. Ugyanígy Paraklétosz a Szentlélek is, hiszen a Szentlélek kiáradása Jézus távozásával kapcsolódik egybe. Jézus ezáltal biztosít bennünket arról, hogy az ő távozásával a vigasztalás nem szűnik meg.

A kiáradt Szentlélek szüntelenül elhalmoz bennünket bátorításával. A Szentlélek az Egyház élő emlékezete. Mint ahogyan az emberi elme nagyszerű találmánya a számítógép állandóan „frissíti” dreifaltigkeitgépi memóriában levő adatokat, ehhez hasonlóan a Szentlélek az emberek emlékezetében állandóan feleleveníti Jézus tanítását, rávezet a teljes igazságra. Az Egyházban a Vigasztaló szerepe megmarad mindvégig. Ő a bizonyítéka annak, hogy Isten mindenkor megvigasztalja a szegényeket és a bánattól sújtottakat. Minden próbatétel idején jelen van a vigasztalás reménye is. Mindezt saját magunk is megtapasztalhatjuk. Jézus ezt az ígéretet tette a Szentlélek működésére vonatkozóan: A Szentlélek egyúttal vádolja és meggyőzi a világot. Megvádolja, felrázza és bűnösségük tudatára ébreszti azokat, akik szembe fordulnak Jézussal. Tanúságot tesz arról, hogy az igazság Jézus mellett áll. Akik Jézus mellett döntöttek, lelkiismeretük nyugalma által kapnak bizonyságot arról, hogy helyes döntést hoztak.

Related Posts

Share This

Leave a Comment

You must be logged in to post a comment.