EGYSÉG

Már 1, 2012 by

EGYSÉG

Anthony de Mello Bombayben született 1931. szeptember 4-én. Még nincs egészen 16 éves, mikor felveszik a Jézus Társaságába. Az elöljárók a tehetséges fiút a noviciátus elvégzése után Barcelonába küldték filozófiát tanulni. A teológiai képzés mellett Chicagóban pszichológiát, a római Gergely Egyetemen pedig lelkiségi teológiát is tanult. Mindenki arra számított, hogy most a rendi fiatalok lelki vezetője lesz. Ehelyett a shirpuri missziós állomásra került, mert mint később kiderült, a misszió volt minden vágya. Nem sokáig maradhatott azonban ott, mert Vinayalayába kellett mennie, hogy most már tényleg a fiatalokkal foglalkozzék.

Ekkor már keresett lelkigyakorlat-adó, s nemcsak Indiában, hanem az egész világon. Erejét és idejét arra irányította, hogy olyanokkal foglalkozzék, akiknek nagy befolyásuk van az egyházban: elöljárók, fiatalok nevelői, sőt, még püspökök is jöttek hozzá. Így került hamarosan a punai Sadhana Lelkiségi Intézetbe, ahol lelkivezetőket képeztek az indiai jezsuita provinciák részére. Az intézet azonban hamarosan megnyitotta kapuit más szerzetesek előtt is. Közben de Mello atya járta világot, hol lelkigyakorlatot tartott, hol előadásokat adott. Könyveit több tucat nyelvre lefordították. 1987. június 2-án hívta magához az Úr.

A. de Mello: EGYSÉG

–        Hogyan keressük az egységet Istennel?

–        Minél jobban keresed, annál nagyobb lesz a távolság közte és közted.

–        Hát akkor mit tegyünk a távolsággal?

–        Értsd meg, hogy az nincs ott.

–        Ez azt jelenti, hogy Isten és én egy és ugyanaz?

–        Nem egy, de nem is kettő.

–        Hogyan lehetséges ez?

–        A nap és a fénye, az óceán és a hullám, az énekes és a hangja: nem egy. Nem is kettő.

 

Related Posts

Share This

Leave a Comment

You must be logged in to post a comment.