Megbocsátó szeretettel

jún 15, 2013 by

Megbocsátó szeretettel

 Egy farizeus meghívta, hogy egyen nála. Bement a farizeus házába és asztalhoz telepedett. És íme, egy asszony, aki bűnös volt a városban, amint megtudta, hogy a farizeus házában étkezik, kenetet hozott egy alabástrom edényben. Megállt hátul a lábainál, elkezdte könnyeivel öntözni a lábait, és megtörölte hajával, csókolgatta azokat, és megkente a kenettel. Amikor a farizeus, aki meghívta, látta ezt, így szólt magában: ,,Ha ez próféta volna, bizonyára tudná, kicsoda és miféle asszony ez, aki őt érinti, vagyis hogy bűnös.’ Jézus ezt válaszolta neki: ,,Simon! Mondanék neked valamit.’ Az így szólt: ,,Mester, szólj!’ ,,Két adósa volt egy hitelezőnek. Az egyik ötszáz dénárral tartozott, a másik ötvennel. Nem lévén nekik miből megfizetni, elengedte mind a kettőnek. Melyik fogja őt közülük jobban szeretni?’ Simon ezt felelte: ,,Úgy vélem, az, akinek többet engedett el.’ Ő pedig ezt mondta neki: ,,Helyesen ítéltél.’ Majd az asszony felé fordulva ezt mondta Simonnak: ,,Látod ezt az asszonyt? Bejöttem a házadba, és nem adtál vizet lábaimra; ez meg könnyeivel öntözte lábaimat, és a hajával törölte meg. Csókot nem adtál nekem; ez meg, amióta bejött, nem szűnt meg csókolgatni lábaimat. Olajjal nem kented meg fejemet; ez meg kenettel kente meg a lábaimat. Azért mondom neked: Sok bűne bocsánatot nyert, mert nagyon szeretett. Akinek keveset bocsátanak meg, kevéssé szeret.’ Aztán így szólt az asszonyhoz: ,,Bocsánatot nyertek bűneid.’ Erre az asztaltársak ezt kezdték mondogatni magukban: ,,Kicsoda ez, hogy még a bűnöket is megbocsátja?’ Ő pedig így szólt az asszonyhoz: ,,A hited megszabadított téged; menj békével.’ Történt azután, hogy bejárta a városokat és a falvakat, prédikálta és hirdette az Isten országát. Vele volt a tizenkettő, és néhány asszony, akiket meggyógyított a gonosz lelkektől és a betegségekből: Mária, akit Magdolnának hívnak, akiből hét ördög ment ki, és Johanna, Kúzának, Heródes helytartójának a felesége, valamint Zsuzsanna, és sokan mások, akik segítették őt vagyonukból. (Lk. 7,36-8,3)

A Jézus lábait könnyeivel mosó bűnös asszony képe sokak számára ismerős jelenet. Ez az asszony a magába roskadó, megtérő ember példaképe. A kor szokásaival ellentétben, tisztes nő számára megengedhetetlen, botrányosnak nevezhető módon járult Jézus, egy számára „idegen férfi” elé, aki maga is vendégként tartózkodott meghívója, egy farizeus házában. Ezzel a találkozással felborul két nem közötti szokásrend, melyet mind a mai napig szigorú szabályok korlátoznak a hithű zsidóság köreiben. Ennek ellenére Jézus elfogadja a gyógyulást kereső, „rossz hírű” asszony bizalommal és szeretettel teli közeledését, aki egész addigi életét a lábai elé teszi, melyre azután Jézus megbocsátó szeretettel oldozza őt fel vétkei alól. Egyesek szerint megbotránkoztató, mások szerint szép és megható jelenet lehetett.

 Mit tesz a mai kor embere, ha úgy érzi, megbántották? Általában harag tölti el a szívét, a sérelmeit ismételgeti, mondogatja mindaddig, amíg végül egyre távolabb kerül az illetőtől, aki a „lelkébe gázolt”, legyen az barát vagy családtag. Ha azonban képes fátylat borítani a múltra úgy, hogy nem hordozza tovább szívében az ellene elkövetett vétkeket, akkor valóban elmondhatja, szeretetből bocsátott meg.

Mindannyian kerülhetünk olyan élethelyzetbe, hogy szomjazunk egy megbocsátó szóra. Bánjunk úgy másokkal, ahogy azt mi magunk is elvárjuk. Nem is olyan nehéz: már egy kedves válasz képes feloldani a feszültséggel teli pillanatokat.

A döntés lehetősége a kezünkben, még inkább a szívünkben van. Isten megadja számunkra a választás lehetőségét és segít kimunkálni törekvéseinket, bárki iránt is legyen neheztelés a szívünkben vélt vagy valós sérelmeink miatt. Ugyanis mindaddig, amíg ezt meg nem tesszük, a harag fogságában maradunk, mely senkire, így saját magunkra sincs jó hatással. Abból pedig egyedül Jézus képes kiszabadítani. 
Szent_Maria_Magdolna

Related Posts

Share This

Leave a Comment

You must be logged in to post a comment.