Út, igazság, élet

máj 18, 2014 by

Abban az időben Jézus így szólt tanítványaihoz: „Ne nyugtalankodjék a szívetek! Higgyetek az Istenben, és bennem is...

Tovább

Egy kegyelmi pillanat

Már 23, 2014 by

Gondolatok nagyböjt 3. vasárnapján (Jn 4,5-42) Ez az evangéliumi szakasz egy szamariai asszonyról szól, aki a mindennapi...

Tovább

Nagyböjt 1. vasárnapja

Már 9, 2014 by

Abban az időben: A Lélek a pusztába vitte Jézust, hogy a sátán megkísértse. Negyven nap és negyven éjjel böjtölt, végül...

Tovább

Ne aggódjatok…

Már 2, 2014 by

Jézus a hegyi beszédben ezt mondta tanítványainak: „Senki sem szolgálhat két úrnak: vagy gyűlöli az egyiket, a másikat...

Tovább

Ti vagytok…

feb 9, 2014 by

[a Föld sója…]: Abban az időben Jézus így szólt tanítványaihoz: „Ti vagytok a föld sója. De ha a só ízét veszti,...

Tovább

Krisztus Király vasárnapja

nov 24, 2013 by

Abban az időben: Mikor Jézust keresztre feszítették, a nép bámészkodott, a főtanács tagjai pedig gúnyolódtak: ,,Másokat...

Tovább

“Állhatatossággal …...

nov 17, 2013 by

őrizzétek meg lelketeket!” Abban az időben: Amikor némelyek megjegyezték, hogy milyen szép kövekkel és díszes...

Tovább

Téged is észrevett

nov 3, 2013 by

Abban az időben: Jézus Jerikó városán haladt át. Élt ott egy Zakeus nevű gazdag ember, aki a vámosok feje volt. Szerette...

Tovább

Alázatos szívvel

okt 27, 2013 by

Abban az időben: Az elbizakodottaknak, akik magukat igaznak tartották, másokat pedig megvetettek, Jézus ezt a példabeszédet...

Tovább

Missziós Vasárnap

okt 20, 2013 by

 „A Világmisszió Napjának megünneplése segítsen minden keresztényt annak felismerésére, hogy nemcsak befogadói, de...

Tovább

Oly hálás vagyok…

okt 13, 2013 by

Jézus egyszer útban Jeruzsálem felé áthaladt Szamaria és Galilea határvidékén. Amikor betért az egyik faluba, tíz leprás...

Tovább

Állandó készenlétben

okt 7, 2013 by

Abban az időben: Az apostolok kérték az Urat: ,,Növeld bennünk a hitet.” Az Úr így válaszolt: ,,Ha csak akkora hitetek lesz...

Tovább

Szentírás vasárnapja

Sze 29, 2013 by

A Szentírás az a könyv, amely a legnagyobb hatással volt az emberiség történelmére. Az a könyv, melyből évszázadok óta...

Tovább

Nem szolgálhatunk két úrnak

Sze 22, 2013 by

Abban az időben Jézus ezt a példabeszédet mondta tanítványainak: „Egy gazdag ember előtt bevádolták intézőjét, hogy...

Tovább

Fiamnak tekintelek

Sze 15, 2013 by

„Abban az időben: A vámosok és a bűnösök Jézushoz jöttek,hogy hallgassák őt. A farizeusok és az írástudók zúgolódtak...

Tovább

Keresztjeink

Sze 8, 2013 by

Abban az időben: Amikor Jézust nagy népsokaság követte, ő hozzájuk fordult, és így szólt: „Aki hozzám jön, de nem...

Tovább

Isten megmutatja helyünket

Sze 1, 2013 by

Az egyik szombaton Jézus betért egy vezető farizeus házába, hogy nála étkezzék. Amikor észrevette, hogy a meghívottak...

Tovább

Virrasszatok

aug 10, 2013 by

Csípőtök legyen felövezve, kezetekben pedig égő gyertya legyen. Hasonlítsatok az olyan emberekhez, akik urukra várnak, hogy...

Tovább

Őrizkedjetek…

aug 4, 2013 by

… minden kapzsiságtól. Valaki megszólította a tömegből: Mester! Mondd testvéremnek, hogy ossza meg velem az...

Tovább

Zörgessetek és ajtót nyitnak...

Júl 28, 2013 by

Történt egyszer, hogy Jézus éppen befejezte imádságát: Ekkor egyik tanítványa arra kérte: „Uram, taníts meg minket...

Tovább

A jobbik részt választani

Júl 21, 2013 by

Abban az időben: Jézus és tanítványai betértek az egyik faluba. Egy Márta nevű asszony befogadta őt házába. Ennek nővére,...

Tovább

Az irgalmas szamaritánus

Júl 14, 2013 by

Abban az időben: Egy törvénytudó odalépett Jézushoz, hogy próbára tegye őt: ,,Mester – szólította meg -, mit tegyek,...

Tovább

A hit továbbadása

Júl 7, 2013 by

 Ezek után az Úr kiválasztott más hetvenkettőt, és elküldte őket kettesével maga előtt minden városba és helységbe,...

Tovább

Életed egyfajta hitvallás

jún 23, 2013 by

Történt egyszer, hogy amikor egyedül imádkozott, és a tanítványok is vele voltak, megkérdezte őket: ,,Kinek tart engem a...

Tovább

Megbocsátó szeretettel

jún 15, 2013 by

 Egy farizeus meghívta, hogy egyen nála. Bement a farizeus házába és asztalhoz telepedett. És íme, egy asszony, aki bűnös...

Tovább

Az élet ajándékozója

jún 9, 2013 by

Az élet ajándékozója: A híres francia írótól, Victor Hugotól származik a következő idézet: „Egy anya számára, aki...

Tovább

Úrnapja

jún 2, 2013 by

Jézus egy magányos helyre vonult apostolaival. A nép megtudta és utána ment. Ő szívesen fogadta őket, és beszélt nekik Isten...

Tovább

Szentháromság vasárnapja

máj 26, 2013 by

Búcsúbeszédében Jézus így szólt tanítványaihoz: „Még sok mondanivalóm volna, de nem vagytok hozzá elég erősek. Amikor...

Tovább

Éltető Lélek

máj 19, 2013 by

Amikor a hét első napján (Húsvétvasárnap) beesteledett, Jézus megjelent a tanítványoknak ott, ahol együtt voltak, pedig a...

Tovább

Urunk mennybemenetele

máj 12, 2013 by

Feltámadása után Jézus utoljára jelent meg az apostoloknak, és így búcsúzott el tőlük: „Meg van írva, hogy a Messiásnak...

Tovább

Ne nyugtalankodjék szívetek

máj 5, 2013 by

Abban az időben Jézus ezt mondta tanítványainak: „Aki szeret engem, megtartja tanításomat, Atyám is szeretni fogja őt,...

Tovább

Új parancsot adok nektek…...

ápr 28, 2013 by

Abban az időben: Amikor az áruló Júdás kiment a teremből, Jézus beszélni kezdett: „Most dicsőül meg az Emberfia, s az...

Tovább

Papi és szerzetesi hivatások

ápr 21, 2013 by

…világnapja Abban az időben Jézus ezt mondta tanítványainak: „Juhaim hallgatnak szavamra. Ismerem őket, és ők...

Tovább

Kövess engem!

ápr 14, 2013 by

Feltámadása után Jézus egy alkalommal így jelent meg tanítványainak a Tibériás-tó partján: Együtt voltak Simon Péter és...

Tovább

Az irgalmas Isten

ápr 7, 2013 by

“Legyetek azért irgalmasok, mint a ti Atyátok is irgalmas” (Lk. 6:36)  Irgalmas. Mai „modern világunkban” egyre...

Tovább

Feltámadt Krisztus! Alleluja!

Már 31, 2013 by

Húsvét vasárnapi evangéliumban csupán az üres sírról szerzünk tudomást, Jézus egyáltalán nem szerepel benne. Hallunk...

Tovább

Virágvasárnap

Már 24, 2013 by

Virágvasárnap ünnepli az egyház Jézusnak szamárháton való diadalmas jeruzsálemi bevonulását: sokan a nép közül...

Tovább

Lehajol, hogy felemeljen

Már 17, 2013 by

Jézus kiment az Olajfák hegyére, majd kora reggel újra megjelent a templomban. A nép köré sereglett, s ő leült és...

Tovább

A prédikátor lánya

Már 10, 2013 by

Angie egy lelkész huszonéves lánya. Már elege van a helyi közösségből és a templomi éneklésből. Szeretné felfedezni a...

Tovább

Végtelenül irgalmas

Már 10, 2013 by

Azokban a napokban: Vámosok és bűnösök jöttek Jézushoz, hogy hallgassák őt. A farizeusok és az írástudók méltatlankodtak...

Tovább

Tartsatok bűnbánatot!

Már 3, 2013 by

 Abban az időben odajött Jézushoz néhány ember, s azokról a galileaiakról hozott hírt, akiknek vérét Pilátus az áldozat...

Tovább

Jézus megdicsőülése

feb 24, 2013 by

Láttam a fényt! Még a lélegzetem is elakadt, annyira elcsodálkoztam, amikor néhány évvel ezelőtt elsőáldozása után pár...

Tovább

Keresd az Istent!

feb 17, 2013 by

Jézus a Szentlélektől eltelve elment a Jordántól, s a Lélek ösztönzésére a pusztába vonult negyven napra. Itt...

Tovább

Evezz bátran a mélyre!

feb 10, 2013 by

Mikor egyszer Genezáret tavának partján állt, odasereglett hozzá a nép, hogy Isten igéjét hallgassa.  Látta, hogy a tó...

Tovább

A városon kívül

feb 3, 2013 by

Ő pedig elkezdett hozzájuk beszéli: „Ma teljesedett be ez az Írás a ti fületek hallatára.’” Mindnyájan igazat adtak...

Tovább

Ma beteljesedett az Írás

jan 27, 2013 by

Mivel már sokan megkísérelték, hogy a köztünk beteljesedett eseményeket leírják, úgy, ahogy ránk maradt azoktól, akik...

Tovább

Az első jel

jan 20, 2013 by

És harmadnapon menyegző lőn a galileai Kánában; és ott volt a Jézus anyja; És Jézus is meghivaték az ő tanítványaival...

Tovább

Ő az Isten Fia

jan 13, 2013 by

Abban az időben: A nép feszülten várakozott. Mindnyájan azon töprengtek magukban, vajon nem János-e a Krisztus. Ezért János...

Tovább

Isten felé tartunk

jan 6, 2013 by

Amikor Heródes király idejében Jézus megszületett a judeai Betlehemben, íme, napkeletről bölcsek jöttek Jeruzsálembe, és...

Tovább

Családban született

dec 30, 2012 by

Jézus szülei minden évben fölmentek Jeruzsálembe a húsvét ünnepére. Amikor Jézus tizenkét éves lett, szintén fölmentek,...

Tovább

Feltétlen bizalom = HIT

dec 22, 2012 by

Mária pedig útra kelt azokban a napokban, és sietve elment a hegyek közé, Júda városába. Bement Zakariás házába, és...

Tovább

Az Úr közel, örüljünk!

dec 15, 2012 by

Örüljetek az Úrban szüntelenül! Újra csak mondom, örüljetek! (Fil 4,4) – Pál apostol e szavaival kezdődik advent harmadik...

Tovább

Csendben, hangtalanul

dec 8, 2012 by

Tiberius császár uralkodásának 15. esztendejében, amikor Poncius Pilátus volt Júdea helytartója, s Galileának Heródes volt a...

Tovább

Az emberfia eljövetele

dec 1, 2012 by

Az emberfiának eljövetele: Jelek lesznek a Napban, a Holdban és a csillagokban, a földön pedig kétségbeesett rettegés a népek...

Tovább

Krisztus, a mindenség királya...

nov 24, 2012 by

Abban az időben: Pilátus maga elé hívatta Jézust, és megkérdezte tőle: Te vagy-e a zsidók királya? Jézus így válaszolt:...

Tovább

A hit fényében

nov 18, 2012 by

 “Azokban a napokban, amikor a gyötrelmek véget érnek, a Nap elsötétedik, a Hold nem ad világosságot, a csillagok...

Tovább

A hit értékes

nov 11, 2012 by

A képmutatók Jézus ellenségei.  Máskor így tanította őket: “Óvakodjatok az írástudóktól! Szívesen járnak hosszú...

Tovább

Gyakorlati szeretet

nov 4, 2012 by

Akkor hozzá menvén egy az írástudók közül, aki az ő vetekedésöket hallotta vala, és tudván, hogy jól megfelele nékik,...

Tovább

Hitünk ereje

okt 28, 2012 by

Ezután megérkeztek Jerikóba. Amikor kiment Jerikóból tanítványaival és a nagy sokasággal, a vak Bartimeus, Tímeus fia az...

Tovább

Kéréseink

okt 21, 2012 by

Ekkor eléje járultak Zebedeus fiai, Jakab és János, és így szóltak: „Mester! Azt akarjuk, hogy amit kérünk, tedd meg...

Tovább

Értékrend

okt 14, 2012 by

Amikor kiment az útra, odafutott hozzá valaki, térdreesett előtte és megkérdezte:,Jó Mester! Mit tegyek, hogy elnyerjem az...

Tovább

Nem jó az embernek

okt 7, 2012 by

(… egyedül lennie!) Azután így szólt az Úristen: “Nem jó az embernek egyedül lennie. Alkotok neki segítőtársat,...

Tovább

Krisztus nevében

Sze 30, 2012 by

Abban az időben: János (apostol) így szólt Jézushoz: „Mester, láttunk valakit, aki a te nevedben ördögöket űz ki, de nem...

Tovább

Mindenki szolgája

Sze 23, 2012 by

Abban az időben Jézus és tanítványai átmentek Galileán. De Jézus nem akarta, hogy valaki megtudja ezt, mert a tanítványait...

Tovább

Te vagy a Messiás!

Sze 16, 2012 by

Abban az időben Jézus elment tanítványaival Fülöp Cezáreájának vidékére. Útközben megkérdezte tanítványait: „Kinek...

Tovább

Nyílj meg!

Sze 9, 2012 by

Abban az időben Jézus elhagyta Tirusz vidékét, és Szidonon át a Galileai-tóhoz ment a Tízváros határába. Itt eléje hoztak...

Tovább

Tiszta szívvel

Sze 2, 2012 by

Abban az időben: Összegyűltek Jézus köré a farizeusok, és néhány írástudó Jeruzsálemből. Látták, hogy egyik-másik...

Tovább

Isten Szentje

aug 26, 2012 by

Évközi 21. vasárnap (2012. augusztus 26.) Abban az időben, amikor Jézus Kafarnaumban az élet kenyeréről beszélt,...

Tovább

Mi is képesek vagyunk rá

jún 26, 2012 by

“Ha valamiért vagy valakiért áldozatot hozok, az nem elvesz belőlem, hanem hozzám ad. Annak a lemondásnak az ereje belém...

Tovább

Húsvéti üdvözlet

ápr 5, 2012 by

Nagycsütörtök van. A húsvét szent ünnepe előtt állunk. Krisztus, aki értünk vállalta a kereszthalált és – mint azt...

Tovább