Kapcsolat a mennyországgal 2.

dec 17, 2017 by

A hétéves Jamest kiközösíti környezete természetfeletti képessége miatt: rendszeresen jelennek meg előtte szellemek, akik...

Tovább

Kapcsolat a mennyországgal 1.

dec 16, 2017 by

A hétéves Jamest kiközösíti környezete természetfeletti képessége miatt: rendszeresen jelennek meg előtte szellemek, akik...

Tovább

Megölni Jézust: 2.

ápr 16, 2015 by

Megölni Jézust: 2. rész [2015]: Jézus egész életében a békéről és szeretetről prédikált, mégis tanításával...

Tovább

Megölni Jézust: 1.

ápr 13, 2015 by

Megölni Jézust: 1. rész [2015]: Jézus egész életében a békéről és szeretetről prédikált, mégis tanításával...

Tovább

Átalakulások 2.

aug 14, 2014 by

Ha Isten uralmához tartozunk, akkor az Isten akaratával összhangban levő dolgok érvényesülnek az életünkben. Ezért az ima...

Tovább

Átalakulások 1.

aug 11, 2014 by

Az ima ereje nem belőlünk ered; nem attól függ, hogy milyen szavakat mondunk ki, vagy hogy miként vagy milyen gyakran mondjuk ki...

Tovább

A karácsonyi kaland

dec 23, 2012 by

A farm,ahol élünk 1984: Laura és Almanzo kétéves kislányát elrabolják, mialatt a család a karácsonyi bevásárlást végzi...

Tovább

Jesus, Our King

okt 26, 2012 by

„Én vagyok a feltámadás és az élet, aki bennem hisz, még ha meg is halt, élni fog. Mindaz, aki belém vetett hittel él, nem...

Tovább

Szívbéli Hit

okt 4, 2012 by

A Bibliát nem értheted meg a fejeddel, hiszen szellemileg lehet megérteni. Csak a szíveddel tudod felfogni. Kijelentést kell...

Tovább

Kána misszió

Sze 12, 2012 by

Ez a film az Észak-Itáliai Gainazzoba kalauzol bennünket, hogy megismerjük Isten művének szépségét, amelyet a „Kána”...

Tovább

Tékozló fiú

aug 28, 2012 by

Az evangéliumok egyik legszebbike ez a példabeszéd, amelyben Lukács bemutatja a tékozló fiú atyjának személyén keresztül a...

Tovább

Amaro Del

Júl 22, 2012 by

(A mi Istenünk) Jézus Krisztus azt mondja hogy az Ő juhainak örök életet ad, és senki ki nem ragadja őket az Ő kezéből. De...

Tovább

Angyalok 2.

Júl 1, 2012 by

A Biblia szerint az angyalok szolgáló szellemi lények, akiket Isten arra teremtett, hogy az ő akaratának engedelmeskedjenek. Az...

Tovább

Angyalok 1.

Júl 1, 2012 by

A Biblia szerint az angyalok teremtett, de a jövőt tekintve örökké létező, megsemmisíthetetlen, természetfölötti,...

Tovább

Befalazzuk a réseket

jún 2, 2012 by

Ez a film Gérard Haehnel lutheránus lelkipásztor rendhagyó tanúságtétele, aki arra kapott meghívást az Úrtól, hogy az...

Tovább

St. Peter

máj 5, 2012 by

Az apostolok közül Pálon kívül csak Péterről kapunk igazán plasztikus képet az újszövetségi forrásokból. Ez annál...

Tovább

Szent három nap

ápr 5, 2012 by

Nagycsütörtök a keresztény hagyomány szerint az utolsó vacsora napja, amikor Jézus a Gecsemáné kertben búcsút vett...

Tovább

Virágvasárnap

Már 31, 2012 by

Virágvasárnap a húsvét előtti vasárnap neve a keresztény felekezeteknél, a nagyhét kezdete. Ezen a napon vonult be Jézus...

Tovább

Ő soha nem büntet

Már 30, 2012 by

Isten törődik veled és szeret téged, és szeretetét abban mutatta meg, hogy meghalt érted a kereszten, de el is hiszed ezt? Egy...

Tovább

A Megváltó

Már 28, 2012 by

A Próféta, az Úr, az Ember Fia, az Isten báránya, a Zsidók Királya,a Pantokrátor, a Messiás, az Üdvözítő és a Megváltó...

Tovább

Szentlélek Isten

Már 26, 2012 by

A Szent Lélek megnevezést Isten tevékeny erejének kihangsúlyozására használjuk a világban és az emberek között,...

Tovább

Az asszony, aki könnyeivel önt...

Már 26, 2012 by

Mária Magdolna a bűnös asszony, aki könnyeivel öntözte Jézus lábát, és hajával törölgette. Kettős neve igazában...

Tovább

Kiszáradott az öröm

Már 26, 2012 by

Örüljetek az Úrban mindenkor; ismét mondom, örüljetek! Az igazak pedig örvendeznek és vígadnak az Isten előtt, és ujjongnak...

Tovább

Isten haragja

Már 26, 2012 by

Ézsaiás próféta figyelmeztet minket, hogy az utolsó napokban Isten fejre állítja a világot. Kijelenti: Ímé az Úr...

Tovább

Üdvözülve legyetek

Már 26, 2012 by

A sátán legyőzetett, az új teremtés feje a győztes. Krisztus feltámadt a teljes szellemi erében az ellenség jelenlétében....

Tovább

Messiás

Már 22, 2012 by

A “Messiás” szó azt jelenti, a “felkent”. Így hívták a megígért Szabadítót, aki egy nap majd eljön...

Tovább

A nagy nyomorúság

Már 16, 2012 by

A Biblia minden tanulmányozója mindig igazi örömmel olvas az eljövendő eseményekről. Ebben a részben szemügyre veszünk...

Tovább

A Bűn

Már 5, 2012 by

A legelső feljegyzett bűn a büszkeség, amelyet a mennyben követtek el. Lucifer, ez a hatalmas angyalfejedelem nagyravágyó lett...

Tovább

Kegyelem

Már 3, 2012 by

A bűnös nem nyerhet megváltást hit nélkül. A hit személyes bizalom. Hétköznapi életünkben is nagyon gyakran használjuk ezt...

Tovább